KL

Arbejdsgiver

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation og varetager i den forbindelse kommunernes interesser. Nedenfor kan du orientere dig i de arbejdsgiver-relaterede områder, som KL bistår kommunerne med.

Overblik

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Anbefalinger

KL's Seniorpolitik

Seniorpolitikken består af 22 konkrete anbefalinger, som kan styrke kommunernes fokus på de erfarne medarbejdere. Initiativerne skal være med til at bane vejen til et godt og længere arbejdsliv.

Ny bog

Ny bog om regler på undervisningsområdet

Ferie

Vejledning om nye ferieregler

KL og de faglige organisationer har udarbejdet en vejledning til, hvordan kommunerne skal tackle overgangen fra de gamle til de nye ferieregler. Parterne har også udarbejdet en pjece og et slide show.

MIT KL