KL

Arbejdsgiver

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation og varetager i den forbindelse kommunernes interesser. Nedenfor kan du orientere dig i de arbejdsgiver-relaterede områder, som KL bistår kommunerne med.

Ny bog

Ny bog om regler på undervisningsområdet

Ferie

Vejledning om nye ferieregler

KL og de faglige organisationer har udarbejdet en vejledning til, hvordan kommunerne skal tackle overgangen fra de gamle til de nye ferieregler. Parterne har også udarbejdet en pjece og et slide show.

Rekruttering

Inspiration

Materiale til at reducere frafald på social- og sundhedsuddannelserne

MIT KL