KL

Arbejdsgiver

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation og varetager i den forbindelse kommunernes interesser. Nedenfor kan du orientere dig i de arbejdsgiverrelaterede områder, som KL bistår kommunerne med.

Administrationsgrundlag til barselsaftalen

Administrationsgrundlag til barselsaftalen

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en ændring af barselsloven. Den nye barselslov træder i kraft den 1. juli 2022 og får virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere.

Webinar

Kom med til webinar: Sådan starter I en fuldtidsindsats

Lærepladsaftale

Femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

Som opfølgning på Trepartsaftale om rekruttering til det offentlige arbejdsmarked har KL sammen med Regeringen, FOA og Danske Regioner indgået en femårig lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. Her kan du læse mere om elementerne i den nye lærepladsaftale.

Trepartsaftale

I Fokus Procedure for optagelse på SOSU-skolerne af assistentelever på 25 år og derover

Her kan du læse mere om proceduren for kommunernes forpligtelse i forbindelse med ansættelse af +25-årige SOSU-assistentelever.

Fuldtid

En fremtid med fuldtid

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en ambitiøs indsats for at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Her kan du læse om indsatsen og finde materiale til at igangsætte en fuldtidsindsats.

I Fokus

Aftaler om fleksibilitet og frihed under coronakrisen

Ferie

Vejledning om nye ferieregler

På denne side finder du al relevant information om, hvordan kommunerne skal implementere de nye ferieregler.

Anbefalinger

Fælles forslag til at styrke sundheds- og ældreområdet

MIT KL