Gå til hovedindhold
Analyser
Økonomi
Beskæftigelse

Nøgletalsnyt - Januar: Tegn på afmatning i dansk økonomi

I denne måneds nøgletal kigger vi nærmere på reviderede nationalregnskabstal og de vante travere: Konjunkturbarometre for erhvervene, lønmodtagerbeskæftigelsen og ledigheden. Overordnet ses der tegn på en vis afmatning i økonomien.

07. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Revision af nationalregnskabet nedbragte BNP-vækst i 3. kvartal en smule

  I december måned blev det reviderede nationalregnskab for 3. kvartal 2022 offentliggjort. Her viste revisionen, at BNP-væksten rettelig var på 0,3 procent og ikke de 0,5 procent, som tallene fra november viste. Beskæftigelsestallene blev ikke ændret i revisionen, og væksten ligger der stadig på 0,5 procent.

  KL har i dag offentliggjort en analyse af BNP-udviklingen på kommuneniveau for 2021, som er det seneste år med data opgjort på kommuneniveau. Analysen viser blandt andet at 2/3-dele af kommunerne er tilbage på eller over niveauet i 2019, mens 1/3-del altså stadig ikke er tilbage på niveauet fra før Coronakrisen. I analysen er det også muligt at blive klogere på BNP-niveauet og udviklingen imellem 2020 og 2021 for hver enkelt kommune. Analysen kan findes her  og Momentum-artiklen, hvor I blandt andet kan læse om Billund kommune, der er kommunen med den højeste BNP-vækst i 2021. 

  Læs analysen om kommunernes økonomiske udvikling i 2021 

  Læs momentum-artiklen 

  Figur 1 - udvikling i BNP. Figur 2 - udvikling i beskæftigelsen

  Færre virksomheder melder om mangel på inputfaktorer

  Tal for januar måned for erhvervslivets forventninger og aktuelle mangelsituation bekræfter billedet af en afmatning af den økonomiske situation. Det ses blandt andet indenfor mangel på arbejdskraft og mangel på materialer, der begge har ligget på historisk høje niveauer i store dele af 2022. For tiden melder forsat færre virksomheder om mangel på begge dele. I januar meldte hhv. 17, 25 og 32 procent af virksomhederne indenfor industrien, byggeriet og serviceerhvervene om mangel på arbejdskraft. Manglen har dermed været nærmest uafbrudt faldende siden midten af 2022.

  Også indenfor manglen på materialer har der over længere tid været en faldende tendens. Aktuelt melder godt 30 procent af virksomheder indenfor industrien om mangel på materialer imens det drejer sig om 13 procent af byggeriet. Det er historisk set meget høje niveauer, men manglen har også her været faldende over længere tid siden toppen i løbet af 2022. I serviceerhvervene har manglen på materialer aldrig været udbredt. 

  Figur 3 - mangel på arbejdskraft. Figur 4 - Mangel på materialer

  I takt med at manglen på arbejdskraft og materialer falder, stiger manglen på efterspørgsel omvendt. Aktuelt melder mellem 26 og 30 procent af erhvervene om mangel på efterspørgsel som en produktionsbegrænsning. Der er indenfor byggeriet og serviceerhvervet den højeste andel i over et år. De forskelligartede bevægelser indenfor manglen på arbejdskraft, materialer og efterspørgsel har ikke ført til store ændringer i andelen af virksomheder, der befinder sig i det 'sweet-spot', hvor de ikke er ramt af nogle begrænsninger. Aktuelt drejer det sig om 40 procent indenfor industrien, 38 procent i byggeriet og 34 procent i serviceerhvervene.

  Figur 5 - mangel på efterspørgsel. Figur 6 - ingen begrænsninger

  Ingen krisetegn at spore i beskæftigelsen endnu

  Beskæftigelsen fortsætter med at trodse alle naturlove og viser endnu ingen klare tegn på krisetider. I både tallene for oktober og november var der fremgang i beskæftigelsen på 1.000 hhv. 4.000 personer. I oktober måned var udviklingen særligt drevet af offentligt ansatte, hvor beskæftigelsen i den private sektor faldt en smule. I november var fremgangen drevet af både offentlig- og privat sektor, og på tværs af langt størstedelen af brancherne. Målt i personer var stigningen størst indenfor sundhed og socialvæsenet og offentlig administration, forsvar og politi, der primært består af offentligt ansatte. Af brancher med primært private ansatte var stigningen særligt indenfor videnservice, handel og finansiering og forsikring. Nettoresultatet af de to måneder er tilpas stor stigning i den offentlige beskæftigelse til at andelen af offentligt ansatte rykker sig marginalt til 29,4 procent.

  Figur 7 - lønmodtagerbeskæftigelse. Figur 8 - andelen af offentlig ansatte

  To måneder med stigende ledighed varsler måske om ny økonomisk virkelighed

  Tallene for både november og december måned viste stigende ledighed med 1.200 hhv. 2.700 personer. Aktuelt var der i december godt 80.000 ledige svarende til en ledighedsprocent på 2,7 procent. Stigningen er de første måneder med markant stigende ledighed siden juli måned, hvor der sidst var store stigninger i ledigheden. Samlet set tegner der sig et noget broget billede af 2022, hvor ledigheden skiftevis er faldet og steget hen over året. Sandsynligvis er vi dog på vej ind i en mere konsistent periode med stigninger i ledigheden i takt med, at den økonomiske aktivitet ser ud til at falde. Med til historien hører det dog, at ledigheden fortsat ligger på et meget lavt niveau både absolut og i procent af arbejdsstyrken, og dansk økonomi derfor er godt rustet til en stigende ledighed.

  Figur 9 - ledighed

  Læs flere artikler 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk