Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Nøgletalsnyt - december 2023

I anledning af julen, holder vi månedens nyhedsbrev kort og præcist: Læs inden, eller efter, juleferien om nye tal for større-end-tidligere tilbagegang i dansk BNP, fortsat lav inflation og et arbejdsmarked, hvor fortsat flere kommer i arbejde. God jul og godt nytår, vi læses ved i 2024 om mange flere nøgletal.

22. dec. 2023

Indhold

  Betydelig nedjustering af BNP-vækst i 3. kvartal

  Dagens tal for nationalregnskabet er en revision af tidligere offentliggjorte tal, hvor yderligere datakilder indarbejdes i opgørelsen. Derfor kan tallene også ændre sig ganske betydeligt, som det er tilfældet i denne omgang. BNP-væksten for 3. kvartal er nu opgjort til -0,7 procent, fra tidligere -0,1 procent, og er altså nedjusteret med hele -0,6 procentpoint. Dermed er tilbagegangen i dansk økonomi noget mere mærkbar end tidligere, og dansk økonomi er nu knapt 1,4 procent mindre end toppen i 1. kvartal.

  Nedjusteringen kommer ifølge Danmarks Statistik selv som følge af en større tilbagegang i industrien end første opgørelse viste, særligt indenfor medicinalindustrien. Det kan umiddelbart virke overraskende, set i lyset af de mange gode nyheder der kommer fra netop den branche, og det kan da også vise sig at vi bliver positivt overraskede når tallene revideres yderligere i de kommende offentliggørelser, som det er set før. Det vidner i hvert fald om, at det kan være svært at skønne over en branche i så kraftigt en udvikling, som det er tilfældet med medicinal over det sidste stykke tid.

  Beskæftigelsen og præsterede timer er ikke blevet revideret som følge af den nye opgørelse, og ligger uændret på +0,3 procent. Til trods for faldende samlet økonomisk aktivitet, ser det altså ud til at arbejdsmarkedet fortsat driver en fremgang, også bekræftet af stigende lønmodtagerbeskæftigelse som gennemgået nedenfor.

  Modsatrettet udvikling i inflationen og kerneinflationen

  Den samlede inflation steg i november med 0,6 procent ift. samme måned året før. Kerneinflationen (inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) steg derimod med 3 procent, hvilket er marginalt lavere end de 3,3 procent fra oktober, jf. figur 3. Prisudviklingen for el, gas og andet brændsel har altså afgørende betydning for udviklingen i og forskelle imellem inflationen og kerneinflationen i november. Stigningen i den overordnede inflation, og faldet i kerneinflation, resulterer i, at de to mål nærmer sig hinanden, efter en periode hvor inflationen er aftaget hurtigere end kerneinflationen. Det vil generel tolkes som udtryk for et mere underliggende pres på priserne, men idet der er tale om en meget lille stigning, og indtil videre kun for én måned er det endnu for tidligt at konkludere. 

  Den faldende kerneinflation var blandt andet et resultat af prisudviklingen indenfor fødevarer. Fødevareinflationen har igennem en længere tid været faldende, og var i november måned på 2,9 procent. Det er det laveste niveau siden december 2021, og bidrog i november til den samlede inflation med 0,3 procentpoint, hvilket fortsat er et positivt bidrag, men lavere end i oktober måned. Prisudviklingen på el, gas og andet brændsel trækker derimod inflationen betydeligt ned med et bidrag på -1,8 procentpoint. En del af dette er dog af teknisk karakter, idet de meget høje energipriser i efteråret 2022 medfører et rent mekanisk fald i udviklingen (såkaldte basiseffekter). 

  1.300 flere lønmodtagere i oktober

  Lønmodtagerbeskæftigelsen steg endnu engang i oktober med 1.300 personer fordelt på 700 i offentlig sektor og 600 i privat sektor. Dermed var der i oktober lige over 3 millioner lønmodtagere i Danmark, herunder knapt 880.000 i den offentlige sektor. Væksten er i privat sektor særligt sket indenfor industrien (+500), videnservice (+250) og transport (+250) imens der er sket et større fald i antallet af ansatte i handelsbranchen (-900). I offentlig sektor dominerer branchen ’Offentlig administration, forsvar og politi’ hvor også størstedelen af stigningen har fundet sted (+800). Slutteligt er der også i branchen sundhed og socialvæsenet fundet en stigning sted på godt 450 lønmodtagere, der dækker over ansatte i både offentlig og privat sektor.

  Udviklingen, hvor både offentlig og privat beskæftigelse er steget næsten ens, betyder at andelen af offentligt ansatte er uændret imellem september og oktober på 29,3 procent. Her har andelen befundet sig, med meget små udsving, siden begyndelsen af 2023.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk