Gå til hovedindhold
Analyser
Økonomi
Beskæftigelse

Nøgletalsnyt - April: Et lidt nærmere kig på den stigende beskæftigelse og lave ledighed

Foruden de sædvanlige kig på beskæftigelsen, ledigheden og konjunkturindikatorerne, dykker vi i dette nyhedsbrev lidt længere ned i beskæftigelsesudviklingen på tværs af brancherne og ledigheden i kommunerne

28. apr. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Privat beskæftigelse forsætter opad

  I mangel på nye, interessante floskler til at beskrive den himmelflugt som beskæftigelsen befinder sig i, vil vi blot konstatere det faktuelle: Beskæftigelsen steg yderligere i februar måned med godt 5.000 personer, og ligger nu på 2.98 mio. beskæftigede lønmodtagere. Det er særligt i den private sektor, at beskæftigelsen er steget, med 5.200 personer, og den offentlige beskæftigelse er derfor steget marginalt med 200 personer. Beskæftigelsen er nu steget, med undtagelse af én enkelt måned, uafbrudt i to hele år, med samlet set næsten 200.000 personer. Knap 2/3-dele af beskæftigelsesvæksten er sket i den private sektor imens 1/3 er sket i den offentlige sektor, og siden toppen i starten af 2021 har andelen af offentligt ansatte været støt faldende frem til midten af 2022 og har nu i længere tid ligget på et niveau omkring 29 procent. Selvom antallet af offentligt ansatte altså er på historisk højt niveau, har andelen ikke været på et lavere niveau i statistikkens historie.

  Figur 1 - lønmodtagerbeskæftigelsen. Figur 2 - Andel offentlig ansatte.

  ... blandt andet i hotel og restaurationsbranchen

  Dykker man ned i den branchefordelte udvikling, finder man at udviklingen gør sig gældende på tværs af de fleste af de største brancher. Indenfor de store servicebrancher, hotel og restauration og kultur og fritid, er beskæftigelsen steget i begyndelsen af 2023 efter hhv. aftagende og stagnerende vækst i antallet af lønmodtagere. Også indenfor sundhed og socialvæsenet, der blandt andet dækker over sygeplejersker og pædagoger, og indenfor offentlig administration, forsvar og politi har der i 2. halvår af 2022 og begyndelsen af 2023 været en stigende beskæftigelse, dog med en relativt begrænset tilvækst. I bygge- og anlægsbranchen, hvor væksten i løbet af 2022 er stagneret betydeligt, er beskæftigelsen endnu ikke begyndt at stige nævneværdigt endnu.  

  Figur 3 - Branchefordelt lønmodtagerbeskæftigelse

   Omtrent uændret ledighed i marts måned

  Ledigheden faldt ganske marginalt fra februar til marts måned med 100 personer. Det er efter en længere periode fra starten af 2022, hvor ledigheden så småt er begyndt at stige, dog fra et historisk meget lavt niveau. Aktuelt er der lige over 80.000 fuldtidsledige, svarende til 2,8 procent af arbejdsstyrken. Ukrainere under særloven fylder stadig noget i ledighedstallene og udgør omkring 5.600 personer i ledighedsstatistikken. Imellem februar og marts måned drev Ukrainerne ledighedstallet ned med 400 personer, og renset for dette var der altså en stigning i ledigheden på omkring 300 personer.

  Figur 4 - Ledighed.

  Men en betydelig variation indenfor kommunerne

  Ledigheden varierer fortsat betydeligt imellem kommunerne, helt fra 5,5 procent i Læsø kommune og ned til 1,3 procent i Allerød kommune. Både toppen og bunden er dog udtryk for relativt ekstreme situationer, med ekstrem lille ledighed eller lidt større ledighed, og størstedelen af kommunerne befinder sig omkring landsgennemsnittet eller tæt derpå. Blandt kommunerne med den laveste ledighed findes et bredt udsnit af kommuner på tværs af landet, både omkring København og særligt i Jylland, hvor ledigheden er meget lav i fx Vejen, Billund og Ringkøbing-Skjern kommune. I den anden ende af skalaen er også et bredt udsnit af de danske kommuner repræsenteret, dog med en overvægt af storbyer i København, Aarhus, Odense og Aalborg der alle er at finde iblandt kommuner med den største ledighed.

  Tabel 1 - kommunefordelt ledighed.

  Nu både fald i manglen på arbejdskraft og efterspørgsel blandt virksomhederne

  Konjunkturindikatorerne har længe vist tegn på afmatning i form af faldende mangel på arbejdskraft og stigende mangel på efterspørgsel indenfor både industrien, byggeriet og serviceerhvervene. De sidste par måneder er der dog sket en umiddelbar afkobling imellem de to indikatorer, hvor manglen på arbejdskraft fortsætter nedad/uændret, men manglen på efterspørgsel også har været faldende. Det kan blandt andet være udtryk for flere virksomheder befinder sig i et 'sweet spot', hvor der hverken er mangel på arbejdskraft eller efterspørgsel. Omvendt er manglen på arbejdskraft i byggeriet, der traditionelt er en af brancherne der først viser indikationer på konjunkturændringer, så småt begyndt at stige igen. Endnu er det dog for tidligt at slå en egentlig vending fast på landsplan, idet bl.a. sæson traditionelt påvirker også tallene. 

  Figur 5 - mangel på arbejdskraft. Figur 6 - mangel på efterspørgsel.

  Læs flere artikler 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk