Gå til hovedindhold
Tema

Inspirationskatalog

Her kan du finde inspiration i kommunernes arbejde med Verdensmålene og kommunernes arbejde med henholdsvis social, klima- og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed samt partnerskaber

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Bliv inspireret af kommunernes arbejde med Verdensmålene

  Mange kommuner er allerede godt i gang med at arbejde med Verdensmålene. Det er ikke noget nyt, at man arbejder med bæredygtighed i kommunerne. Det har man gjort også før Verdensmålene blev vedtaget i 2015, men Verdensmålene kan ses som en global ramme for bæredygtighedsarbejdet.

  Formålet med inspirationskataloget er at synliggøre kommunernes arbejde med Verdensmålene, og understøtte den tværgående videndeling mellem kommunerne, så kommunerne kan inspirere hinanden.

  Kategorisering af cases 

  I inspirationskataloget er indsatserne kategoriseret under de tre fokusområder, som Verdensmålene understøtter; klima- og miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Ydermere er der et fjerde fokusområde, som relaterer sig til det 17. Verdensmål: Partnerskaber for handling. Dette mål, som kan betegnes som et metodemål, er vigtigt, for selvom kommunerne kan en del, kan de allermest, når de indgår i partnerskaber og samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre aktører.

  God fornøjelse med casematerialet om kommunernes erfaringer om arbejdet med Verdensmålene!

  Case

  20 danske biblioteker deltager i projektet om at blive verdensmålscertificeret som pilotbiblioteker. Læs om Koldingbibliotekernes arbejde her.

  Koldingbibliotekerne er et ud af tyve biblioteker der frem til sommeren 2023 arbejder på at blive verdensmålscertificeret. Verdensmålscertificeringen er en fælles ramme for arbejdet med verdensmålene, og har til formål at skabe lokale initiativer, der kan fremme bæredygtighed. Desuden skal bibliotekerne selv blive mere bæredygtige ved at udvikle nye initiativer i eget hus. De 20 pilot-biblioteker skal også tilsammen udvikle en certificeringsmodel, som alle andre biblioteker i landet kan benytte til at arbejde med verdensmålene.

  Hvorfor et verdensmålscertificeret bibliotek?

  Før arbejdet med verdensmålscertificeringen gik i gang, var der i Koldingbibliotekerne en interesse for at gribe bæredygtighedsdagsordenen og løfte verdensmålene. Da grøn omstilling og bæredygtighed generelt fylder meget i Kolding Kommune, var det naturligt, at arbejdet blev ført videre af Koldingbibliotekerne. For Koldingbibliotekerne handler det om at få skal en øget bevidst iblandt borgerne omkring bæredygtighed, og det er særligt bibliotekerne en god platform for. Her kan bibliotekerne bl.a. trække på deres troværdighed og drage nytte af, at de bliver brugt af en bred målgruppe, der ofte besøger biblioteket med lyst til at lære og blive inspireret.

  Kolding Bibliotekerne blev sidenhen inviteret med i netværket af pilotbiblioteker. Det gav en ramme for arbejdet med bæredygtighed. Projektperioden frem til 2023 ser bibliotekerne som en testperiode, hvor forskellige tiltag kan blive afprøvet. På den måde kan bibliotekerne finde ud af, hvad der er mest holdbare, og hvad der skal arbejdes videre med.

  Et bæredygtigt hus og arbejdsplads

  Som en del af verdensmålscertificeringen har Koldingbibliotekerne set indad og implementeret flere tiltag, der gør bibliotekerne som hus mere bæredygtige. Bibliotekerne er som led i verdensmålscertificeringen begyndt at udfase brugen af plasticposer. Desuden har bibliotekerne indkøbt et nyt sorteringsanlæg, der er strømbesparende og afgiver mindre støj. På den måde kan biblioteket både forbedre trivslen på arbejdspladsen og mindste strømforbruget.

  Borgerinddragelse og formidling

  Koldingbibliotekerne arbejder som led i verdensmålscertificeringen aktivt med borgerinddragelse og formidling. Koldingbibliotekerne arbejder for at inddrage borgerne i certificeringsprocessen og i initiativer, der skaber grobund for nye fællesskaber imellem borgerne.  Ofte sker det, at borgerinddragelsen og formidlingen bliver favnet i et enkelt projekt. Projekterne kan både foregå på biblioteket men også udenfor bibliotekets ramme.

  Et af projekterne, som Koldingbibliotekerne har iværksat, er sket i samarbejde med Mødrehjælpen. Her kommer frivillige fra Mødrehjælpen og sælger ud af bibliotekernes kasserede bøger. Overskuddet fra bogudsalget vil blive doneret til Mødrehjælpen. Et eksempel på hvordan formidling og borgerinddragelse glider sammen skete i forbindelse med en bogudstilling om verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion. Der blev der i samarbejde med en gruppe studerende givet plads til en repair-café. Her kunne alle besøge komme med deres defekte genstande og få hjælp og råd til at reparere dem.

  Det har også været tilfældet, at det er borgere, der formidler til borgere eller skaber aktiviteter for andre borgere, på den måde rammer og motivere man nogle andre borgere, end biblioteket ville med deres egen formidling.

  Brug netværket

  Ifølge Koldingbibliotekerne skal man ikke være nervøs for at række ud til pilotbibliotekerne for sparring, og heller ikke bare bange for at lade sig inspirere af andre bibliotekers initiativer, hvis man selv ønsker at gribe bæredygtighedsdagsordenen og igangsætte nye initiativer.

  Vil du læse mere om verdensmålscertificeringen og Koldingbibliotekernes arbejde?

  Læs mere om verdensmålscertificeringen af bibliotekerne

  Læs mere om Koldingbibliotekernes arbejde