Gå til hovedindhold
Tema

Fakta, forskning og statistik om verdensmålene

På denne side har KL samlet fakta, forskning og statistik om verdensmålene.

Indhold

  April 2022

  76 af de responderende 94 kommuner svarede i 2021, at de har truffet beslutning om at skulle arbejde med FN's Verdensmål. Til sammenligning var tallet 67 kommuner i 2020 og blot 30 kommuner i 2018, hvor undersøgelsen første gang blev lavet.

  Kilde: Rundspørge blandt kommunerne.

  38% af kommunerne arbejder med samtlige 17 Verdensmål, mens 45% arbejder med udvalgte mål. 

  Kilde: Rundspørge blandt kommunerne.

  Det er særligt Mål 13 – klimaindsats; Mål 11 – bæredygtige byer; og Mål 12 – ansvarligt forbrug og produktion, der prioriteres i kommunerne. Tendensen er i tråd med det store klimasamarbejde kommunerne har kastet sig over i forbindelse med DK2020, hvor 95 kommuner har forpligtet sig til at en netto-nuludledning af CO2 inden 2050.

  Kommunerne bruger især Verdensmålene til at nytænke kommunens indsatser eller som et fælles sprog til at beskrive eksisterende indsatser. I følgende artikel sættes der fokus på, hvordan kommunerne på forskellig vis aktivt arbejder med Verdensmålene. 

  Flere og flere kommuner arbejder med verdensmålene (verdensmaal.org)

  Du kan også få et dybere indblik i undersøgelsens resultater i rapporten nedenfor.

  Undersøgelse af kommunernes arbejde med FN's Verdensmål 2021.pdf

  Danmarks Statistik har oprettet en verdensmålsplatform. Her kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

  Danmarks Statistik: Oversigt over Danmarks status på FN´s verdensmål

  Desuden har Danmarks Statistik og 2030-panelet, der er etableret af 2030-netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål, stået bag udarbejdelse af rapporten Vores Mål. Vores Mål-projektet sætter de internationale verdensmål i en dansk kontekst og viser, hvad danskerne synes, er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark. 

  Vores Mål-rapporten (pdf)

  Vores Mål-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Spar Nord Fonden og Rambøll fonden.

  Du kan læse mere om projektet på Danmarks Statisstik

  Vil du læse mere om Verdensmålene og nyheder om, hvordan danske organisationer, virksomheder og myndigheder allerede er godt i gang med at arbejde med Verdensmålene i Danmark, eller skal du bruge Verdensmålsikonerne og delmålsikonerne, så besøg den nye danske Verdensmålsportal

  www.verdensmål.org

  Ph.d. samarbejde: Kommunernes arbejde med verdensmålene

  KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommune gået sammen om et ph.d.-projekt om Samskabelse af FN's Verdensmål i Danske Kommuner.      

  Projektet skal give os viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune. 

  Verdensmålene sætter en retning for en nødvendig rejse for en mere bæredygtig verden. Samtidig giver verdensmålene kommunerne mulighed for at sætte en strategisk retning og for at komme i kontakt med borgere, virksomheder og foreninger i lokalområdet.

  Et fælles sprog

  Verdensmålene er et fællessprog og en fælles ramme om nogle udfordringer, som alle har mulighed for at se sig selv i, og vi kan høre fra kommunerne, at verdensmålene interesserer mange lokalt. Derfor vil det for mange kommuner være et stærkt redskab i værktøjskassen at tage en dialog med lokalsamfundet gennem verdensmålene.

  Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål. Selvom verdensmålene er tænkt i forhold til en global dagsorden, rummer målene mange emner som har direkte kommunal interesse. Særligt hvis man går ned i de enkelte delmål, kan man finde emner som bæredygtige byer og lokalsamfund, natur, sundhed og kvalitetsuddannelse.

  Kommunerne er en central spiller, hvis Danmark skal nå sine forpligtelser i forhold til verdensmålene. Både fordi kommunerne er en kæmpe serviceleverandør af velfærdsydelser, men i særdeleshed fordi kommunerne har kontakten til lokalsamfundet. Dermed er det muligt for kommunerne at sætte gang i en bæredygtig bevægelse i lokale virksomheder, foreninger og hos borgerne.

  Ph.D. projektet 

  Formålet med ph.d.-projektet er at få viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at oversætte og omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune. Desuden vil projektet undersøge, hvordan kommunerne arbejder med partnerskaber og samskabelse for at skabe en bæredygtig forandring.

  Projektet tager udgangspunkt i Gladsaxe, Guldborgsund og Vejles arbejde med verdensmålene. De tre kommuner har valgt meget forskellige tilgange til verdensmålene:

  • Gladsaxe Kommune har bygget deres kommuneplanstrategi op omkring 7 udvalgte mål, der skal være styrende for kommunens arbejde – både organisatorisk og fagligt.
  • Guldborgsund bruger verdensmålene som pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde, og bruger dermed verdensmålene som værktøjskasse ved konkrete projekter.
  • Vejle har i flere år haft en resiliensstrategi, som har mange paralleller til verdensmålene. Resiliensstrategien skal sikre, at kommunen gennem partnerskaber og samskabelse styrker den bæredygtige udvikling lokalt.
   Kontakt

  Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Egelund jadaeg@ruc.dk

  I vedlagte projektplan, kan du desuden læse mere om ph.d.-projektets problemfelt og arbejdsspørgsmål.

  Ph.d. om verdensmål.pdf

  KL’s spørgeundersøgelse om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål

  KL har i 2018 og igen i efteråret 2019 adspurgt alle 98 kommuner om deres arbejde med FN’s Verdensmål. I dette notat er en samling af de vigtigste resultater om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål herunder bevæggrunde, udfordringer, politisk forankring, konkrete initiativer m.m. 

  Dokumenter

  Sidst opdateret: 29. august 2023