Gå til hovedindhold
Ældre
Sundhed

Webinarer: Sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde

KL inviterede til webinarer om sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde, der trådte i kraft den 1. januar 2024. Gense webinaret fra den 24. januar og læs om de 5 regionale møder afholdt i marts 2024.

Indhold

  Webinarer

  Den 1. januar 2024 trådte lovforslag (L53) i kraft, som bl.a. giver sygeplejersker adgang til at løse en række opgaver, der i dag er forbeholdt læger. 

  Et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker kan understøtte en mere fleksibel og effektiv opgavevaretagelse i forhold til de opgaver, som kommunale sygeplejersker i forvejen varetager og med stort volumen. Et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker kan imidlertid også accelerere den opgaveglidning, kommunerne har mærket konsekvenserne af det seneste årti. Det gælder særligt, hvis kommunernes brug af fleksibiliteten bliver meget uensartet.

  KL har igangsat et arbejde, der skal understøtte kommunerne i fælles ibrugtagning af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker. Som led i dette arbejde inviterede KL til to webinarer i januar 2024 den 15. og den 24., som omhandlede det forbeholdte virksomhedsområde.

  Ønsker du at se eller gense webinaret kan du henvende dig til Ane Svansø (ansi@kl.dk).

  KL afholdt i marts 2024 desuden ét møde i hver region om det forbeholdte virksomhedsområde for kommunale deltagere. Der var mulighed for dialog med de øvrige kommunale deltagere, og for at komme med input og sparring til KL's videre arbejde med at understøtte kommunerne i fælles ibrugtagning af det forbeholdte virksomhedsområde for sygeplejersker.

  Sidst opdateret: 2. april 2024

  Se slides fra webinaret den 24. januar 2024 herunder

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Jacob Meller Jacobsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3852

  E-mail: jjc@kl.dk

  Chefkonsulent

  Karen Marie Myrndorff

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3489

  E-mail: kmm@kl.dk

  Konsulent

  Emil Mikkel Jensen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3323

  E-mail: emmj@kl.dk