Gå til hovedindhold
Sundhed

Webinar: Et samlet patientoverblik

I forbindelse med at mange kommuner allerede er i gang med at implementere løsningerne i programmet Et samlet patientoverblik, afholdte KL et webinar om, erfaringer fra kommuner og om status på implementeringen.

Indhold

  Et Fælles stamkort og Aftaleoversigt er en del af programmet for Et Samlet Patientoverblik, som skal bidrage til bedre sammenhæng og koordinering på tværs af sundhedsvæsnets parter. På Sundhed.dk kan borgerne selv opdatere egne kontaktoplysninger og oplysninger om sine pårørende, og oplysningerne hentes ind i EOJ systemerne. Det vil på længere sigt medvirke til at personalet sparer tid på indtastning og vedligeholdelse af data. Det er også muligt for borgeren at se en aftaleoversigt, som viser aftaler på tværs af kommuner, sygehuse og lægepraksis på Sundhed.dk.

  Mange kommuner er allerede godt i gang med at implementere de nye løsninger og det samme gælder i andre sektorer. Og nu kører den landsdækkende kampagne som skal gøre borgerne opmærksomme på de nye muligheder på Sundhed.dk.

  MedCom har samlet FAQ om aftaler og fælles stamkort i kommuner, der kan findes på deres hjemmeside:

  Materialer - MedCom

  Webinaret blev afholdt den 2. maj 2023. Indhold i webinaret:

  • Status på implementering i kommunerne ved MedCom
  • Erfaringer og planer om anvendelse i Norddjurs kommune v. projektleder Signe Edske Møller
  • Erfaringer og anvendelse i Københavns kommune v. projektleder Annika Mildred Sonne Hansen + eventuelt sygeplejerske fra Center for Kræft og Sundhed l Københavns Kommune
  • Hør om den borgerrettede kommunikationskampagne om Aftaler og Stamkort v. fuldmægtig Maria Kristjansdottir, Sundhedsdatastyrelsen 

  Ønsker du at se eller gense webinaret, kan du henvende dig til Ane Svansø (ansi@kl.dk).

  Sidst opdateret: 2. april 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Poul Erik Kristensen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3156

  E-mail: prk@kl.dk