Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Rekruttering

Robusthedskommissionen

Den 11. september 2023 offentliggjorde Robusthedskommissionen, med Søren Brostrøm i spidsen, 20 anbefalinger til konkrete tiltag, som skal sikre mere personale med mere tid til den borger- og patientnære kerneopgave på sundheds- og ældreområdet.

Indhold

  Kommissionens formål

  Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet blev nedsat i sommeren 2022 i forlængelse af den politiske aftale af 20. maj 2022 om en sundheds-reform. Det politiske ønske var, at kommissionen skulle komme med anbe-falinger til løsning af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet og på ældreområdet med sikring af uddannet og kompetent personale i hele landet. 

  De 20 anbefalinger indeholder en bred vifte af tiltag, som hvis de iværksættes tilsammen vil sikre mere personale med mere tid til kerneopgaven. 

  Der er brug for omstilling af sundhedsvæsenet, hvis kommunerne skal kunne følge med

  Robusthedskommissionens rapport slår fast, hvad man allerede kan mærke på sundheds- og ældreområdet i kommunerne. Vi kan ikke længere ansætte os ud af rekrutteringsudfordringerne.

  Derfor er KL også helt enige med kommissionen:

  Der er brug for en grundlæggende omstilling af sundhedsvæsenet, hvor mere behandling flyttes ud fra sygehusene og til det nære sundhedsvæsen, hvor borgerne kan få en tidligere, mere forebyggende og skræddersyet indsats.

  For eksempel skal vi gennem teknologi i højere grad give de borgere, der kan og vil, bedre muligheder for at være i kontakt med sundhedsvæsenet på egne præmisser og tidspunkter, der passer bedre ind i deres hverdag.

  Udfordringerne er store, svære og komplekse. Derfor er det helt central, at man ikke blot håndplukker et par af anbefalingerne fra kommissionen, men at der skrues på alle knapper, hvis vi skal løse udfordringerne i sundhedsvæsenet. Det er den samlede indsats, der vil sikre den nødvendige omstilling.

  Sidst opdateret: 23. januar 2024

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Catrine Granzow Holm

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3703

  E-mail: cagh@kl.dk