Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Virtuelt førstemøde på genoptræningsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriets svarer på henvendelse om virtuelt førstemøde på genoptræningsområdet.

Indhold

    Telekonsultation i regi af opstart af genoptræning

    Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 12. februar 2024 efter forespørgsel fra Københavns Kommune  udtalt, at telekonsultation som udgangspunkt kan tilbydes som et første møde i regi af opstart af genoptræning efter sundhedslovens § 140 og efter bekendtgørelse nr. 918 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus.

    Ministeriet understreger, at "...brug af fx telefon- eller videokonsultationer er underlagt samme gældende regler, faglige normer og retningslinjer som i andre behandlingssituationer. De digitale forløb er således underlagt krav i sundhedsloven, autorisationsloven og persondataloven som enhver anden sundhedsfaglig aktivitet. Det gælder blandt andet kravet om omhu og samvittighedsfuldhed efter autorisationslovens § 17, og kravet efter sundhedslovens § 16, stk. 3, om, at information til patienten skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, tilstand, erfaring m.v. Det er således en sundhedsfaglig vurdering, hvorvidt en konsultation med patienten kan tilbydes at foregå telefonisk eller via video."

    "Udbredelsen af digitalt understøttet genoptræning i borgerens eget hjem er også i tråd med den aftale regeringen, KL og Danske Regioner indgik i december 2023 ”Aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem”. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at det af aftalen fremgår, at der fortsat skal være et alternativ til den digitale konsultation, såfremt det måtte ønskes fra borgerens side."

    Sidst opdateret: 26. marts 2024