Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Patientrapporterede oplysninger er en række spørgeskemaer - nationale som lokale -, der skal bringe borgerens perspektiv i spil og skal være med til at løfte kommunernes kvalitetsarbejde.

Indhold

  Nationalt arbejde med at udarbejde PRO skemaer

  PRO er patientens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau. Svarene kan bruges i mødet mellem patient og sundhedsfaglig fx til beslutningsstøtte eller dialogstøtte. 

  Der er etableret en national styregruppe for PRO, som har til formål at un-derstøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO i alle sektorer i sundhedsvæsenet. PRO-sekretariatet, som er placeret i Sundhedsdatastyrelsen, betjener styregruppen og er med til at udbrede brugen af patientrapporterede oplysninger på nationalt plan og på tværs af sektorer. 

  PRO-sekretariatets opgave er:

  • At facilitere udarbejdelsen af PRO-spørgeskemaer.
  • At etablere og vedligeholde spørgeskemabank med PRO-spørgeskemaer.
  • At udarbejde og vedligeholde en terminologi på PRO-området.
  • At udarbejde en metodik for etablering og vedligeholdelse af nationale standarder for PRO.
  • At koordinere, opsamle erfaringer og dele viden om PRO og arbejdet med patientrapporterede oplysninger i Danmark.

  Se mere på PRO sekretariatets hjemmeside. Her kan du bl.a. finde en oversigt over PRO skemaer og undervisningsmateriale om PRO: PRO-sekretariatet - PRO (pro-danmark.dk)

  Kommunal PRO

  Kommunal PRO er et fælleskommunalt it-system, der understøtter arbejdet med patientrapporterede oplysninger. Systemet tages i brug i 97 kommuner fra efteråret 2022 til udgangen af 2023.

  Læs mere om KommunalPRO på: deres hjemmeside

  KL’s arbejdsgruppe for PRO

  Afsættet for etablering af en PRO gruppe er et ønske om at styrke indsatsen ift. kommunernes arbejde med PRO spørgeskemaer som et vigtigt værktøj i et tættere samspil med borgerne, til at understøtte gode forløb og til brug i kommunernes kvalitetsarbejde. 

  PRO-arbejdsgruppen består af kommunale ledere primært på forebyggelses-, sundheds- og ældreområdet, eller fagfolk, som arbejder med at udvikle, eller implementere PRO skemaer. Desuden deltager en repræsentant fra PRO-sekretariatet og efter behov en deltager fra KommunalPRO. PRO-gruppen er koblet op til KL’s Kvalitetsgruppe på sundheds- og ældreområdet. 

  Formålet med gruppen er at sikre en fælleskommunal retning for kommunernes anvendelse af PRO-spørgeskemaer. Derudover skal en stærkere fælleskommunal konsensus understøtte en aktiv brug af PRO spørgeskemaer (fx PRO til dialogstøtte, behandlingsstøtte eller visitationsstøtte), dialogen med samarbejdspartnere og samspillet med de nationale PRO spørgeskemaer.

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lise Holten

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3558

  E-mail: lht@kl.dk