Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Grundlæggende pleje i praksis

Grundlæggende pleje i praksis sætter fokus på udvikling af en fælles faglig forståelse af den grundlæggende pleje i kommunal kontekst.

Indhold

  Grundlæggende pleje er vigtigere end nogensinde, men risikerer samtidig at blive klemt eller overset i hverdagen. Dette sættes på dagsordenen af Fremfærd Sundhed og Ældre, som står bag projektet ”Fokus på grundlæggende pleje i praksis”. 

  Ønsket med projektet var at kaste lys over og styrke fokus på arbejdet med at yde grundlæggende pleje. Tre kommuner har deltaget i projektet, der har til formål at udvikle et fælles sprog og en fælles faglig forståelse af, hvad grundlæggende pleje er i en kommunal kontekst, herunder at udvikle et tydeligt og opdateret ledelsessprog om grundlæggende pleje. Dernæst at understøtte implementeringen af en ny fælles forståelse af grundlæggende pleje i de udvalgte kommuner.  

  Som resultat af projektet er der fremstillet en række materialer, som skal bidrage til at skalere og dele erfaringerne fra projektkommunerne, så alle kommuner får konkrete værktøjer til at sætte grundlæggende pleje på dagsordenen i deres praksis. 

  Materialepakken indeholder følgende elementer: 

  • Dialogkort (inkl. brugsvejledning) 

  • Plakat om grundlæggende pleje 

  • Film, som rammesætter hvad grundlæggende pleje er i en kommunal kontekst.  

  Materialepakken bliver i januar 2024 sendt til alle landets kommuner. Efterfølgende kan alt materiale også hentes via vtp.’s hjemmeside. KL håber, at I vil bruge materialet til at sætte grundlæggende pleje på dagsordenen i jeres organisation, fx i MED-udvalg og på personalemøder.  

  Materialepakken kan hentes på dette link: Tag dialogen om grundlæggende pleje med nyt materiale | VPT
  • At få beskrevet essensen af den grundlæggende pleje på en enkel og anvendelig måde 

  • At give alle landets kommuner ny inspiration til at udvikle den grundlæggende pleje  

  • At skabe opmærksomhed om den grundlæggende plejes betydning og derigennem højne anerkendelsen af dem, der leverer den.  

  Hent materialepakken gennem VPT's hjemmeside på nedenstående link

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Astrid Christine Jensen-Kanstrup

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3522

  E-mail: acj@kl.dk

  Specialkonsulent

  Catrine Granzow Holm

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3703

  E-mail: cagh@kl.dk