Gå til hovedindhold

Mere behandling hjemme

Siden 2016 har kommuner og regioner investeret i en fælles telemedicininfrastruktur, som nu er klar til at blive taget i anvendelse på tværs af landet. Perspektiverne i mere behandling hjemme via telemedicinske løsninger er store, selvom det kræver en videreudbygning af både infrastruktur og løsninger.

Indhold

  Overblik over information vedr. telemedicin

  KL har på baggrund af oplysninger fra Region Midtjylland, som står for drift og Systemforvaltning af den telemedicinske infrastruktur (FUT), og oplysninger fra Region Nordjylland, som står for systemforvaltning og drift af de telemedicinske løsninger (TELMA), lavet et overblik over udgifter for 2023-2025.

  Herudover ses fakturereringsgrundlag for FUT fordelt på kommuner. Det bemærkes, at faktureringsgrundlaget er tillagt administrationsgebyr fra Kombit, hvorfor opgørelserne afviger en smule fra ovenstående notat.  

  I forbindelse med implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter/borgere med KOL er der behov for en struktureret og ensartet dokumentation af indsatsen på tværs af alle kommuner. Dokumentationen skal blandt andet kunne anvendes til statistikformål, økonomisk afregning og opfølgning

  KL anbefaler, at indsatser der tilhører kategorien ’Hjælp til hjemmemonitorering’ herunder TeleKOL, TeleHjerte, Telesår m.v. dokumenteres efter samme standard, som de i forvejen eksisterende Sundhedslovsindsatser i FSIII.

  Den faktura kommunerne modtager fra Kombit for videreudvikling, systemforvaltning og drift af FUT og TELMA er inklusiv moms.

  Københavns Kommune har haft ansvaret for FUT-projektet, men det er idriftsat pr. 1/1-2023 og Region Nordjylland står for systemdriften og Region Nord står for systemdrift af de telemedicinske løsninger, TELMA. Projektet blev finansieret af offentlige midler og der var tale om et kommunalt og regionalt samarbejde, hvor der ikke blev stillet krav om en modydelse. Det blev i forbindelse med dette projekt fastslået, at tilskudsmodtagere skal fremsende omkostningsopgørelser uden moms til tovholder på et projekt uden at dette udløser moms.

  Dette projekt er afsluttet pr 1/1 2023 og de efterfølgende fakturaer vedrører systemdriften efter ophøret af projektet vil udløse moms.

  Når KOMBIT på vegne af KL udsender fakturaer for drift af FUT og TELMA, vil der blive opkrævet moms.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Trine Overgaard Møller

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3625

  E-mail: trom@kl.dk

  Chefkonsulent

  Poul Erik Kristensen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3156

  E-mail: prk@kl.dk