Gå til hovedindhold
Sundhed
Digitalisering og teknologi

Juridiske forhold

Juridiske forhold om KL Gateway.

Indhold

  Formålet med at indsamle Fælles Sprog III data via Gatewayen, og aflevere dem til Sundhedsdatastyrelsen, er kommunernes realisering af de politisk aftalte målsætninger i Sundhed i Fremtiden – Ansvarlig brug af data til gavn for patienten, juni 2018:

  Bedre brug af sundhedsdata | Sundhedsministeriet (sum.dk)

  På side 5 kan du blandt andet læse Folketingets syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata. De syv principper sætter rammerne for, hvad vi kan og vil med sundhedsdata i det danske sundhedsvæsen.

  Sundhedsdatastyrelsens myndighedsfunktion på sundhedsdataområdet er beskrevet i Sundhedslovens kapitel 66 Statslige myndigheder m.v.

  Sundhedsloven (retsinformation.dk)

  Hjemlen til at indhente det datasæt, som Gatewayen indsamler fra kommunerne og afleverer til Sundhedsdatastyrelsen, er nærmere hjemlet i disse to bekendtgørelser for henholdsvis:

  Sundhedslovsdata (retsinformation.dk)

  Servicelovsdata (retsinformation.dk)

  Datastrømmen kan illustreres som vist i denne figur.

  Illustration af datastrøm

  Databehandlerstrukturen for datastrømmen kan beskrives således:

  • Kommunen (dataansvarlig) indgår en aftale med EOJ-leverandør (databehandler) om at indsende data til den fælles KLGateway (KLG).
  • Kommunen er dataansvarlig for data på KLG.
  • FUT Systemadministrationen er databehandler for data på KLG, baseret på den generelle aftale mellem regioner/kommuner og FUT Systemadministrationen.
  • FUT Systemadministration har indgået en databehandleraftale med en infrastrukturleverandør for FUT-platformen.
  • Data leveres ud fra KLG til pt. planlagt to modtagere: Sundhedsdatastyrelsen og KOMBIT/FLIS (dvs. kommunernes eget ledelsesinformationssystem).
  • Sundhedsdatastyrelsens adkomst er dækket af hjemmel.
  • KOMBIT/FLIS adkomst til at modtage data fra KLG dækkes af aftaler mellem KOMBIT og kommunerne, og er aftaler, som KOMBIT står for at indgå.

  Databehandlerstrukturen kan illustreres som vist i denne figur.

  Illustration af databehandlerstrukturen

  En beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger i FUT-infrastrukturen finder her:

  eHealth Infrastructure Wiki - Confluence (atlassian.net)

  Hvis du ønsker at få adgang til konsekvensanalysen for FUT-infrastrukturen, skal du sende en mail til

  fut-support@rm.dk

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Kontakt

  Programchef

  Gitte Duelund Jensen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3928

  E-mail: gdj@kl.dk