Gå til hovedindhold
Sundhed
Digitalisering og teknologi

Indberetning til gatewayen

Vejledning om indberetning til gatewayen forklarer den samlede indberetning fra kommunerne til KLGateway. For hvert element i en indberetning, uddybes hvilke data der indgår, hvilke forretningsregler der gælder og hvilken validering der finder sted ved aflevering af data til gatewayen.

Indhold

  Indberetningsvejledningen er primært målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med indberetning af data fra omsorgsjournalsystemer (f.eks. systemadministratorer) og som arbejder med undervisning og vejledning i brug af Fælles Sprog III til dokumentation af sundheds- og ældrepleje. Modtagerne af data fra kommunerne (dataanvenderne) som medarbejdere i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og brugere af det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) er sekundære brugere. Fag- og forretningskonsulenter hos leverandører af omsorgsjournalsystemer (EOJ-leverandører) har også gavn af vejledningen, mens udviklere henvises til

  Teknisk dokumentation (build.fhir.org)

  Vejledningen er tænkt som en støtte til den primære målgruppe i forbindelse med f.eks.:

  • Forberedelse af datagrundlaget i EOJ til KLGateway indberetning
  • Kontrol af opsætning af automatisk indberetning sammen med EOJ-leverandør
  • Hjælp til udredning af eventuelle fejlmeldinger fra KL Gateway
  • Spørgsmål til baggrund for egne data ved sammenligninger mellem kommuner

  Opmærksomhedspunkter

  Denne indberetningsvejledning tager alene udgangspunkt i de vejledninger og standarder, som FSIII-metoden udviklet til Hjemmepleje- og Hjemmesygeplejeområderne tilskriver. Det vil sige, at KLGateway skal modtage data fra 98 kommuner, hvor medarbejdere dokumenterer data i henhold til Fælles Sprog III, men i forskellige fagsystemer med forskellig stringens af implementeringer af FSIII, lokale konfigureringer af fagsystemer og på baggrund af forskelle i de arbejdsgange, hvor data dokumenteres (ordvalg, organisering m.m.). Det betyder at enkelte anvendere af vejledningen kan opleve, at begreber og beskrivelse af arbejdsgange i følgende indberetningsvejledning til KLGateway afviger fra de systemspecifikke vejledninger.

  Denne version af indberetningsvejledning er en første udgave, som ikke er afprøvet i praksis. Men der er en forventning om, at der i takt med at KLGateway udvikles og de første indberetninger indgår, vil indkomme spørgsmål og kommentarer til vejledningen, som vil medføre yderligere præciseringer i vejledningen. KL og Kombit arbejder på en proces for dette.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Programchef

  Gitte Duelund Jensen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3928

  E-mail: gdj@kl.dk