Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Deling af data

På denne side kan du orientere dig om jura i forhold til data og digitalisering inden for sundhedsområdet og sensorer til brug af sensorer på velfærdsområderne.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Med regionernes økonomiaftale 2018 blev der igangsat en afdækning af barrierer for sammenhæng i patientforløb, herunder barrierer for dataanvendelse.

  KL har tilbage i december 2017/januar 2018 indsamlet barrierer fra kommunerne, som er blevet analyseret i en arbejdsgruppe bestående af Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

  Afdækningsarbejdet er afsluttet i november 2019 med en afrapportering, der indeholder i alt 34 barrierer, hvor Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet barriererne en for en. Den 1. juli 2019 trådte en ændring af Sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet mv.) i kraft, som imødekommer nogle af de juridiske barrierer for brug af sundhedsdata, men ikke alle. Sundheds- og ældreministeriet angiver også i afrapporteringen, hvorvidt de enkelte barrierer løses med lov om bedre digitalt samarbejde.

  Du kan læse hele rapporten her

  Afrapportering - Barrierer for sammenhængende patientforløb fsva. data.pdf

  Fortolkning af sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2 (kvalitetssikring- og udvikling).pdf

  I januar 2018 udgav vi en vejledning i brug af sensorer på ældreområdet. Mange kommuner efterspurgte i den forbindelse en vejledning i brug af sensorer på socialområdet. Derfor har vi nu fået opdateret vejledningen i samarbejde med advokatfirmaet Njord Law, så den dækker hele velfærdsområdet. Vejledningen gælder fra 1. januar 2020, hvor de nye regler om tryghedsskabende velfærdsteknologier træder i kraft. Sammen med vejledningen har vi også optaget et par film, hvor advokat Nis Peter Dall fortæller om vejledningen. De film kan du finde nedenfor.

  Brug af sensorer inden for Velfærdsområdet.pdf

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Mia Francis Ferneborg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3246

  E-mail: mfrf@kl.dk