Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Datastandardisering på Hjælpemiddelområdet

En fælleskommunal standard for dokumentation på hjælpemiddelområdet forventes at færdigudviklet og klar til implementering ultimo 2025.

Indhold

  Datastandardisering på hjælpemiddelområdet

  Med datastandardisering på hjælpemiddelområdet etableres en fælleskommunal tilgang og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på hjælpemiddelområdet inden for servicelovens paragraf §112-114 samt §116-117. Projektet er igangsat for at imødekomme kommunal efterspørgsel på standardiserede data og muliggøre mere systematisk brug af data i kommunernes dokumentation til gavn for både fagmedarbejder og borger.

  Datastandarden udvikles ud fra erfaringer kommunerne har gjort sig i anvendelsen af Fælles Sprog III (FSIII), og der sikres sammenhæng til eksisterende og mulige fremtidige funktionsområder ved anvendelsen af den internationale terminologi SNOMED-CT. Med udgangspunkt i SNOMED-CT giver der mulighed for at relatere identiske og ‘familiære’ oplysninger til hinanden med henblik på genbrug og videndeling, og ved at tage udgangspunkt i FSIII genbruges allerede kendte begreber og tilgang, hvorved implementering og ibrugtagelse af standarden gøres enklere og mere velkendt.

  Modsat FSIII indeholder den kommende standard for hjælpemiddelområdet ikke en tilgang for dokumentationspraksis og består i stedet af tre datastandardiserings-komponenter et tilstandskataloget indsatskatalog samt en model til viden om effekt.

  En grundlæggende spilleregel for projektet er, at de data der standardiseres, har relevans for opgaveløsningen i hverdagen og ikke må belaste den daglige praksis med unødige dokumentationskrav.

  Datastandarden forventes færdigudviklet og klar til implementering ultimo 2025.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rikke Duvier Holmberg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3449

  E-mail: ridh@kl.dk

  Konsulent

  Rasmus Myrsø

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3549

  E-mail: ramy@kl.dk