Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Fra politik til praksis på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet

Center for Forebyggelse i praksis inviterede i efteråret 2022 til temadag om implementering af kommunens tværgående sundhedspolitik.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Alle kommuner har en sundhedspolitik, som sætter retning for den sundhedsfremmende indsats, der berører alle fagområder i kommunen. Der vil altid vise sig knaster og udfordringer i implementeringen, og arbejdet kræver vedvarende fokus og opmærksomhed med processtøtte, involvering, opbakning, opfølgning og justering.

  Arbejdsdagen satte fokus på implementering af kommunens tværgående sundhedspolitik. Vi drøftede hvad der skal til for, at politikkens mål og prioriteringer bliver omsat til handlinger og forandringer, der fremmer borgernes sundhed – og hvad der kan være på spil i kommunen, når vi nogle gange ikke lykkes. Vi arbejdede med betydningen af kapacitetsopbygning, og hvordan der kan skabes ejerskab på tværs i arbejdet med at fremme forebyggelse og sundhedsfremme i hverdagens praksis og i større tværgående udviklingsprojekter.

  Formålet med arbejdsdagen var at give inspiration og dele viden og erfaringer om implementering af sundhedspolitikken. Hvornår lykkes I, hvor er det svært og hvad er den gode vej videre i egen kommune?

  Målgruppen var ledere, planlæggere og konsulenter med ansvar for sundhedspolitikudvikling og -implementering.

  På arbejdsdagen blev der taget afsæt i kommunernes erfaringer med at implementere egen sundhedspolitik samt erfaringer med implementeringen af KL’s Forebyggelsesudspil ’Forebyggelse for fremtiden’ fra 2018. 

  Arbejdsdagen var en blanding af korte oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis med god tid til drøftelser og erfaringsudveksling.

  Indholdet var:

  • Læring fra egen kommunes nuværende politik – hvad er erfaringerne med implementering af sundhedspolitikker? Hvad er vi lykkes med, og hvor har det været svært? Og hvorfor og hvilke metoder har været i spil?
  • Forberedelse og forudsætninger for implementering; udvikling af implementeringsplan/ handleplan
  • Styrket fokus på politikken og implementering gennem kommunikation og fortællinger
  • Din rolle som forandringsagent; hvad er dine muligheder for at styrke kapaciteten i kommunen til at implementere politikken, og hvad har ellers betydning for at lykkes? Fx ledelsesroller, organisatorisk understøttelse og medarbejderinddragelse
  • Evaluering og opfølgning - Hvordan ved vi om politikken har gjort en forskel for borgernes sundhed og trivsel?
  • Hvilke veje er der videre og hvilke metoder kan vi sætte i spil i vores kommune for at styrke implementeringen af sundhedspolitikken
  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Karen Karlsson Eriksen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3859

  E-mail: kae@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk