Gå til hovedindhold

Social ulighed i sundhed blandt børn

Alle børn skal have mulighed for et sundt liv. En sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring og en plads i fællesskaberne, så de kommer godt på vej i uddannelse og videre i livet. Børn har dog forskellige livsvilkår og muligheder, og forskning viser, at der er betydelig social ulighed i sundhed blandt børn.

Indhold

  I danske kommuner er arbejdet med at mindske social ulighed i sundhed blandt børn politisk prioriteret gennem universelle indsatser, som handler om at skabe sunde rammer for alle børn, og gennem mere målrettede indsatser til børn i familier i sårbare eller udsatte positioner.

  Dette inspirationskatalog præsenterer fire temaer og 14 faglige anbefalinger, som Center for Forebyggelse i praksis (KL) ved gennemgang af Sundhedsstyrelsens nyeste publikationer på området, har fundet særligt betydningsfulde for kommunernes arbejde med at mindske social ulighed i sundhed blandt børn.

  De fire temaer er: ’Småbørn’, ’børn i dagtilbud’, ’børn i skole og fritidsmiljøer’ og ’tværgående’. For hvert tema præsenteres faglige anbefalinger og eksempler på, hvordan kommuner arbejder med at udvikle og styrke indsatsen.

  Inspirationskataloget kan give fagprofessionelle og ledere inden for sundhedspleje, dagtilbud, skole og fritidsmiljøer indblik i, hvordan der med afsæt i både universelle indsatser og målrettede lokale indsatser, kan arbejdes med at styrke mere lighed i sundhed og trivsel blandt børn.

  Temadag om social ulighed i sundhed blandt børn 

  Der er betydelig social ulighed i sundhed blandt børn. Det gælder både, når det kommer til fx mad- og måltidsvaner, bevægelse og rygning og det gælder ift. søvn, mobning og kropsopfattelse samt sprogudvikling, forældre-barn relationen og i forholdet til jævnaldrende.

  På temadagen præsenterede Henrik Brønnum-Hansen fra Københavns Universitet den nyeste viden om social ulighed i sundhed og hvilke indsatser, der kan bidrage til at reducere uligheden. Center for Forebyggelse i praksis præsenterede faglige anbefalinger om, hvordan kommunen kan styrke indsatsen i 1) sundhedsplejen, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger, og vi drøftede, hvordan indsatsen i egen kommune kunne styrkes.

  Formålet med temadagen var at præsentere viden og drøfte indsatser i kommunen samt hvad der skal omsætte de anbefalede indsatser til handling. Temadagen henvendte sig til kommunale ledere og planlæggere fra sundhedsområdet, børne- og ungeområdet samt socialområdet.

  Temadagen vekslede mellem korte oplæg, fælles drøftelse og drøftelse i mindre grupper blandt deltagerne

  • Oplæg om indsatser mod social ulighed i sundhed med afsæt i rapporten Indsatser mod social ulighed i sundhed Henrik Brønnum-Hansen, Lektor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet

  • Oplæg om faglige anbefalinger til indsatser i sundhedspleje, dagtilbud og skole, der kan mindske uligheden i sundhed blandt børn? v. Tine Curtis, Center for Forebyggelse i praksis

  • Fælles drøftelse af deltagende kommuners nuværende praksis og erfaringer indenfor tre områder: Sunde rammer og særlige indsatser i 1) børns tidlige udvikling, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger. Hvor kan indsatsen især styrkes?

  • Oplæg om kapacitetsopbygning og hvad skal der til for at styrke indsatsen i egen kommune v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis

  • Drøftelse i mindre grupper og det videre arbejde i egen kommune
  Sidst opdateret: 10. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk