Gå til hovedindhold

Social ulighed i forebyggelsestilbud til mennesker med kronisk sygdom

Kommuner ønsker at bidrage til, at flere får gode og sunde leveår, på trods af livet med kronisk sygdom og at prioritere og tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkeltes situation, ressourcer og motivation. Nogle har brug for mere støtte til at leve et godt liv med kronisk sygdom, mens andre kan klare mere selv med de rette hjælpemidler.

Indhold

  KL har som bidrag til Alliancen mod Social Ulighed i sundhed (2019-2023) udgivet inspirationskataloget Social ulighed i forebyggelsestilbud til mennesker med kronisk sygdom. Hvad kan kommunen gøre? Håbet er at inspirationskataloget kan give ledere og sundhedsprofessionelle i kommunernes sundhedscentre og øvrige velfærdsområder indblik i, hvordan lighed i sundhed blandt mennesker med kronisk sygdom kan styrkes i de kommunale forebyggelsestilbud (jf. sundhedsloven § 119, stk. 3).

  Inspirationskataloget giver eksempler på, hvordan kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom kan tilrettelægges differentieret, så borgere får det tilbud, som de har behov og er motiverede for, samtidig med at mere lighed i sundhed fremmes. Kataloget omfatter fire temaer med fokus på borgere i sårbare eller udsatte positioner:

  1. Styrket henvisningsveje til forebyggelsestilbud.
  2. Afdækning af behov og motivation.
  3. Differentiering af forebyggelsestilbud.
  4. Netværk og aktive fællesskaber.
  Sidst opdateret: 10. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk