Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Hvordan fremmes gode skærmvaner blandt 0-6 årige børn?

Center for forebyggelse i praksis har i alt afholdt to temadage og et webinar, som gav inspiration til, hvordan forældre, sundhedspleje og dagtilbud kan fremme gode digitale vaner hos 0-6 års børn. Der blev taget afsæt i kommunernes egne erfaringer samt faglige oplæg.

Indhold

  Tablets, computere og smartphones har længe været en naturlig del af hverdagen i de fleste børnefamilier. Digitale medier kan stimulere større børns leg og kreativitet, men for de helt spæde børn kan for meget skærmbrug hos forældre gå ud over tilknytning og relationsdannelse mellem barn og forældre. Hos småbørn kan for megen skærmbrug og stillesidning gå ud deres mentale sundhed og også medvirke til motoriske problemer og overvægt.

  Forskningen peger på, at der er social skævhed i spædbørnsforældres og små børns brug af digitale medier, herunder hvilke rammer forældre sætter for skærmbrug, nærvær, stillesidning og søvn. Hvad ved vi egentlig om digitale medier og sundhed blandt spæd- og småbørn? Hvilken rolle kan sundhedsplejen spille i at rådgive spæd- og småbørnsfamilier gode digitale vaner? Og hvilke muligheder og faldgrupper er der i at inddrage digitale medier i den pædagogiske praksis i dagtilbud? Dette var nogle af spørgsmålene, som indgik i dagenes drøftelser.

  Temadagen blev udbudt som del af Børneliv i sund balance, som er støttet af Nordea-fonden.

  Formålet med temadagen var, at deltagerne fik inspiration samt mulighed for at erfaringsudveksle i forhold til arbejdet med at skabe gode digitale vaner blandt 0-6 årige børn set i både et pædagogisk- og i et sundhedsperspektiv.

  Målgruppen var ledere og fagpersoner inden for kommunens sundhedspleje og dagtilbud samt planlæggere og konsulenter indenfor kommunens Børne- og ungeområde og Forebyggelses- og sundhedsfremmeområde.

  På temadagene gav oplægsholderne inspiration til, hvordan forældre, sundhedspleje og dagtilbud kan fremme gode digitale vaner hos 0-6 års børn. Dagene vekslede mellem faglige oplæg og drøftelser:

  • Introduktion til Sundhedsstyrelsens viden og anbefalinger om digitale medier i småbørnsfamilier i et sundhedsperspektiv v. Annemette Høgedal, specialkonsulent og projektleder, Center for Sundhed og Digitale Medier, Sundhedsstyrelsen
  • Digital dannelse i dagtilbud – muligheder og faldgrupper v. Steen Søndergaard, lektor v. Københavns Professionshøjskole
  • Digital dannelse – muligheder og faldgrupper v. Lisbeth Brunebjerg, projektleder, Medierådets småbørnsindsats
  • På temadagen 30.marts 2022: Erfaringer fra sundhedsplejen i Hjørring Kommune, oplæg v. Lotte Sivertsen og Lene Starcke, sundhedsplejersker i Hjørring Kommune
  • På temadagen 4. april 2022: Gode erfaringer om formidling af ”gode skærmvaner” til forældre, herunder hvordan sundhedsplejersker, pædagoger og dagtilbudsledere kan klædes på til drøftelse med forældre v. Aya Elli Tiku, sundhedsplejerske, Mette Juel Blichfeldt, sygeplejerske, og Susanne Blomsterberg, Teamleder, Center for Børn og Unges Sundhed i København Kommune