Gå til hovedindhold
Sundhed
Børn og unge
Forebyggelse

Fælles om børns sundhed og trivsel i lokalsamfundet

På temadagen blev der stillet skarpt på, hvordan kommunen sammen med andre aktører i lokalsamfundet kan gøre en forskel for børnenes sundhed og trivsel

Indhold

  Der er et stort potentiale i lokalsamfund i forhold til at styrke rammerne for børns sundhed og trivsel. Lokalsamfund ser forskellige ud, og mulighederne afhænger bl.a. af, hvilke rammer og ressourcer, der er til stede; både i form af kommunale aktører i dagtilbud, skole, biblioteker, fritids-og kulturtilbud og i form af øvrige lokale aktører i boligområder, foreninger, arbejdspladser osv.

  Temadagen havde til formål at inspirere og dele erfaringer om, hvordan lokalsamfund bliver styrket til at fremme børnenes sundhed og trivsel. Der var primært fokus på børn fra 0-10 år, og vi kom ind på, hvordan aktører i lokalsamfundet kan gøre en forskel i børnenes hverdag. Hvordan inviteres og motiveres de? Og hvad er kommunes roller?

  Målgruppen for temadagen var ledere og konsulenter i kommuner med ansvar for børns sundhed og trivsel, fx kultur- og fritidskonsulenter, sundhedskonsulenter og konsulenter inden for dagtilbud og skole.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser blandt deltagerne:

  • Lokalsamfundet som ramme for sundhedsfremme og trivsel blandt børn. Hvilke teorier ligger bag, og drøftelse af, hvordan de passer ind i erfaringerne fra praksis. v Mia Butler, Leder af Boligsocial Helhedsplan Silkeborg (Temadagen i Vejle) og Center for Forebyggelse i praksis (Temadagen i København)
  • Drøftelse af, hvem aktørerne kunne være i de forskellige lokalsamfund, og hvilke roller kommunen har i samarbejdet for at gøre lokalsamfundet til et godt sted at vokse op
  • Præsentation af to eksempler på lokalsamfundsbaserede indsatser med fokus på børns sundhed og trivsel og hvor kommunen spiller en aktiv rolle
   • På begge temadage: Børneliv i sund balance der foregår i 10 lokalsamfund i Aalborg, Albertslund og Frederikssund Kommuner
   • På temadagen i København: Sundere Børn på Møn, Vordingborg Kommune som er en del af forskningsprojektet Child-COOP som Steno Diabetes Centrene bl.a. står bag
  • Hvordan får vi børnenes stemmer i spil ift., hvad der er et godt børneliv? Erfaringer, metoder og redskaber til at inddrage børnene v. Lisbeth Alnor, chefkonsulent, DCUM
  • Vejen videre til at styrke indsatsen i lokalsamfund - og kommunens roller
  Sidst opdateret: 2. november 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Karen Karlsson Eriksen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3859

  E-mail: kae@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk