Gå til hovedindhold
Forebyggelse
Børn og unge
Sundhed

Evaluering og forskning

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet evaluerer Børneliv i sund balance. Derudover er tilknyttet en række forskningsprojekter, som er støtte af Novo Nordisk Fonden.

Indhold

  Erfaringer og viden til inspiration

  I Center for Forebyggelse i praksis i KL, deler vi løbende vores viden og erfaringer fra implementeringen af Børneliv i sund balance via denne hjemmeside, temadage, konferencer, fagblade, sociale medier mv. Derudover vil den eksterne evaluering og forskningsprojekterne bidrage med analyser og mere viden, som andre kan lære af og anvende i egne lokalsamfundsindsatser.

  Evaluering af Børneliv i sund balance

  Statens Institut for Folkesundhed (SIF) gennemfører den eksterne evaluering af Børneliv i sund balance. Evalueringen består af to hovedområder:

  • En vurdering af forhold, der har betydning for implementeringen af indsatserne
  • En vurdering af, hvorvidt projektet samlet set i projektperioden har medvirket til en sundere vægtudvikling blandt børnene i lokalområderne

  Vurderingen af implementeringen handler om, hvilke betingelser og muligheder der har været til stede i kommunen, lokalsamfundet og i det enkelte dagtilbud og skole, hvor det er lykkedes at skabe sundere rammer for familier – og hvad har været på spil de steder, hvor der måske ikke er sket så meget.

  Vurderingen af, hvorvidt projektet samlet set har medvirket til sundere vægtudvikling blandt børnene i lokalområderne baseres på analyser af sundhedsplejens højde- og vægtdata fra Databasen Børns sundhed. Data, fra før og ved afslutningen af projektperioden, sammenholdes med den udvikling, der har været i lokalområder, som ligner de 10 projektområder.

  Tilknyttede forskningsprojekter

  Børneliv i sund balance er først og fremmest et udviklings og implementeringsprojekt som er støttet af Nordea-fonden. Men med støtte fra Novo Nordisk Fonden er det blevet muligt at tilknytte en række forskningsprojekter, der på forskellig vis anvender Børneliv i sund balance som case. Forskningen kan bidrage med ny viden til fremtidige lokalsamfundsbaserede sundhedsfremmeindsatser.

  Forsningsprojekter støttet af midlerne fra Novo Nordisk Fonden

  • Langtidsvurdering af vægtudvikling blandt børn i lokalområder i Børneliv i sund balance og effekt af den særlige amme-indsats
   Kontakt: Professor Annette Ersbøll og post.doc. Thora Majlund Kjærulff, Statens Institut for folkesundhed
  • Mødrenes oplevelse af den særlige proaktive ammeindsats i Børneliv i sund balance og sundhedsplejens målretning af behovssundhedsplejen
   Kontakt: Post.doc Marianne Stistrup Frederiksen, Aalborg Universitet
  • Dagtilbud som arena for sundhedsfremme og indsatsen i Børneliv i sund balance for at styrke Leg og bevægelse i dagtilbud
   Kontakt: Adjunkt Dina Danielsen, Statens Institut for Folkesundhed
  • Lokalsamfund som arena for sundhedsfremmeindsatser og metoder til at skabe ejerskab og forankring
   Kontakt: Adjunkt Louise Thomsen, Aalborg Universitet og professor Charlotte Overgaard, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet
  • Vidensfundament om virkninger af lokalsamfundsindsatser
   Kontakt: Programleder Jane Nautrup Østergaard og post.doc Else Ladekjær Steno Diabetes Center Aarhus og forsker Heidi Klakk Egebæk, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
  Sidst opdateret: 7. december 2023

  Kontakt

  Leder

  Tine Curtis

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3393

  E-mail: tcu@kl.dk