Gå til hovedindhold

Værdier og drivere

Projektet følger 3 drivere og bygger på en række værdier inden for forskellige perspektiver. F.eks. lægger vi vægt på, at flest mulig for del i projektets gevinster, der skal måles i mere end kroner og ører. Projekts arbejde skal ligeledes give faglig mening, ligesom det i sidste ende skal kunne give værdi i den virkelige verden.

Indhold

  Styregruppen har på baggrund af afdækning, resultatmål og drøftelser udpeget tre centrale drivere for projektet: 

  1. Sammenhæng mellem kommunale data og de statslige indberetnings- og tilsynskrav
   Data fra indberetninger vedr. indsatser og foranstaltninger giver aktuelt alene viden om antal og varighed. En fælles faglig standard for indsatsers indhold og resultater kan give bedre mulighed for opfølgningsdata også til læring og udvikling lokalt som fælleskommunalt.
  2. Målsamarbejde mellem barnet eller den unge, myndighed og social foranstaltning
   Drømme og mål for livet er centralt for de foranstaltninger, der iværksættes, og at disse opleves meningsfulde for barnet eller den unge. Ved at standardisere dokumentationen om barnets situation og de sociale foranstaltninger kan det fælles vidensniveau øges om, hvad der er virksomt for hvem og i hvilke situationer.
  3. Tværsektoriel dialog og koordination
   God faglig kommunikation kan styrkes ved fælles faglige begreber, der går på tværs af fagområder og sektorer.

  Projektstyregruppen har vedtaget et værdigrundlag som en fælles ramme om arbejdet med projektet. Det rummer følgende punkter:

  • At skabe faglig mening og sørge for at få medarbejderne med.
  • Borgerperspektivet – sprog og begreber påvirker mødet med børnene og de unge.
  • Gevinstrealisering og værdiskabelse skal forstås bredt og kvalitativt – ikke snævert målt på kroner og ører.
  • Involvering af de relevante faglige organisationer på området.
  • Evidensbaseret terminologi og faglige værktøjer. Evidenstrappen som afsæt for mening på forskellige niveauer.
  • Forskellighederne i kommunerne skal rummes, men inden for en fælleskommunal ramme.
  • Projektet skal kunne justeres til undervejs.
  Sidst opdateret: 5. januar 2024