Gå til hovedindhold

Om projektet

FFB-B&U projektet er et datastandardiseringsprojekt under delprogram program 5 i Kommunernes Digitaliseringsprogram, "Bedre velfærd og styring med data". Det er projektets formål at understøtte fagligt samarbejde på tværs af myndighed og udfører og på sigt mellem kommunerne samt skabe mulighed for mere viden om indsatser og resultater for udsatte og handicappede børn og unge.

Indhold

  At den faglige dokumentation i sagsbehandlingen skal understøttes via 
  fælles begreber for tilstande og indsatser. Det skaber forudsætning for:

  Bedre viden om virksomme indsatser
  • I den enkelte kommune
  • På tværs af kommuner
  • Nationalt niveau

  Fælles sprog for barnets eller den unges behov i samarbejdet om 
  de mål, der arbejdes hen imod
  • Mellem barnet/den unge, familien og medarbejdere 
  • Mellem myndighed og udførere 
  • På tværs af fagområder og sektorer

  Meningsfuld dokumentation i daglig praksis
  • Godt overblik i sager – letter overdragelse ved personaleskift
  • Nem dataindberetning

  Projekt Fælles Faglige Begreber – Børn & Unge (FFB-B&U) er et datastandardiseringsprojekt, iværksat af KL i august 2021 under Kommunernes Digitaliseringsprogram ’21-’25, delprogram 5

  Det er projektets formål at understøtte fagligt samarbejde på tværs af myndighed og udfører og på sigt mellem kommunerne samt skabe mulighed for mere viden om indsatser og resultater for udsatte og handicappede børn og unge.

  FFB-B&U tager afsæt Barnets lov §§ 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 46, 47, 81, 86, 87 og skal udvikle fælles begrebsstandarder til anvendelse i IT-fagsystemerne for derved at bygge bro mellem myndighed og udfører.

  Projektet løber frem til sommer 2024 og står på skuldrene af projekt Fælles Faglige Begreber på voksensocialområdet.

  Der er etableret en projektstyregruppe, som repræsenteres af kommunale fagchefer på børne-/unge-området fra fem kommuner (både DUBU og SB-SYS), samt repræsentanter fra Socialstyrelsen, Social- og ældreministeriet, Kombit og MedCom.

  Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt.

  Datastandarder har en teknisk specifikation, der beskriver, hvordan begreber skal forstås, og hvordan data skal gemmes eller udveksles. Som oftest med henblik på ensartet indsamling og udveksling af disse data på tværs af forskellige it-systemer. Når data er klassificeret, understøtter det en mere ensartet kommunikation, samt mulighed for at udveksle data internt i kommunen, mellem kommuner og mellem kommune og øvrige aktører.

  Som fælleskommunalt dataprojekt er FFB-B&U givet den præmis at arbejde indenfor den fælleskommunale og fællesoffentlige it-rammearkitektur, hvor ’tilstand’ og ’indsats’ er de datamæssige byggeblokke. Projektet skal med afsæt i Barnets lov §§ 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 46, 47, 81, 86, 87 udvikle en datastandard; dvs. finde frem til de fælles faglige kernebegreber, som kan klassificeres inden for hver byggeblok.

  Når datastandarden sidenhen integreres i it-fagsystemet, vil det være ensartet på tværs af kommuner, hvad der ligger i den del af dokumentationen, som er koblet med de klassificerede begreber.

  Standarder for dokumentation skal understøtte de faglige metoder på området og derfor blev begreberne indenfor hhv. tilstand og indsatser udvalgt sammen med fagfolk fra kommuner og Socialstyrelsen på de begrebsworkshops, der fandt sted 2. og 3. kvartal 2022 samt 4. kvartal 2023. De endelige begrebskataloger kan findes under materialer.

  Læs mere om datastandardisering i Kommunernes Datastrategi

  Sidst opdateret: 12. januar 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Mie Bjerre

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3015

  E-mail: mibj@kl.dk

  Konsulent

  Lasse Bay

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3217

  E-mail: laba@kl.dk