Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Om KKR Sjælland

I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Mikael Smed (A), Vordingborg Kommune, er formand for KKR Sjælland. Næstformand er borgmester Pernille Beckmann (V) fra Greve Kommune.

Indhold

  KKR Sjælland omfatter de 17 kommuner i Region Sjælland. Der bor ca. 840.000 indbyggere i Region Sjælland.

  KKR Sjælland er et samarbejde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Sjælland mødes som udgangspunkt fem gange om året.

  KKR Sjælland udpeger (eller indstiller) for hver valgperiode en lang række kommunale politiske repræsentanter til forskellige regionale fora. Det kan være til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokale og regionale aftaler.

  Som udpeget af KKR Sjælland repræsenterer man de 17 kommunalbestyrelser på Sjælland. KKR Sjælland varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.

  KKR Sjælland arbejder for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere - og arbejde strategisk med udvikling af kommunen.

  Kommunernes administrationer og KL’s sekretariat bistår KKR Sjælland med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for hvert af de fem kommunekontaktråd. KKR-sekretariatet har fokus på det politiske samarbejde og forestår den politiske mødeforberedelse med udgangspunkt i KKR's møder.

  I KKR Sjællands Blå Bog nedenfor og til højre på siden kan du finde oplysninger om medlemmerne af KKR Sjælland, og hvem der er udpeget til regionale fora.