Gå til hovedindhold
Politik

Kommunalbestyrelsens opgave

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den lokale velfærd og vækst og for kommunens udvikling. Den danske decentrale model med et stærkt repræsentativt lokaldemokrati er effektiv, fordi kommunalbestyrelserne dels har et økonomisk og et kvalitetsmæssigt ansvar direkte over for borgerne og dels bidrager til udviklingen af det danske demokrati.

Billede af byråds-klokke

Indhold

  Kommunalbestyrelsernes opgave

  De politiske beslutninger, kommunalbestyrelsen træffer lokalt, har stor betydning for borgerne og deres hverdag. Derfor er det en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen at inddrage borgernes synspunkter, oplevelser og bekymringer i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser samtidig med, at kommunalbestyrelsen har blik for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer på tværs.

  Den danske decentrale model med et stærkt repræsentativt lokaldemokrati betyder, at kommunalbestyrelserne på den ene side har et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar direkte over for borgerne og på den anden side bidrager til at udvikle det danske demokrati.

  Kommunalbestyrelsernes beslutninger har stor betydning for udviklingen af velfærden i Danmark og for landets vækst og udvikling. De bidrager til at gennemføre de forandringer, der er nødvendige for samfundet, ligesom de proaktivt bidrager til konstant at udvikle og nytænke nye veje i det danske velfærdssamfund.

  Landets kommunalbestyrelser 2021

  Ved kommunalvalget den 16. november 2021 blev der valgt 2.432 medlemmer til de 98 kommunalbestyrelser.

  Sidst opdateret: 19. april 2024

  Dokumenter