Gå til hovedindhold
EU

Prioriterede EU-sager

KL prioriterer hvert år en række EU-sager, der er relevante for kommunerne. På disse sider kan du læse mere om, hvilke EU-sager KL prioriterer i år.

Indhold

  Hvert år udarbejder EU-kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år. I 2023 vil Kommissionen under overskriften "En Union, der står fast og forenet" igangsætte initiativer med fokus på det sociale område samt den grønne- og den digitale omstilling. KL’s Bestyrelse har nu godkendt KL’s prioriterede EU-sager for 2023, og de danner rammen for det arbejde, som KL udfører på europæisk plan.

  Sagerne prioriteres i A-, B-, og C-sager.

  I 2023 har KL’s bestyrelse godkendt fem A-sager, som hører ind under tre af EU's politiske fokusområder: Den grønne pagt, digitalisering og den sociale søjle. Disse er sager, som har stor økonomisk og administrativ betydning for kommunerne, og de prioriteres derfor højt. I 2023 prioriteres evalueringen af EU's budget for 2021-2027 også som en A-sag.

  Interessevaretagelsen er målrettet EU’s institutioner, primært Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet. KL er desuden repræsenteret i det Europæiske Regionsudvalg sammen med kommunale og regionale repræsentanter fra de andre EU-medlemslande, hvor disse sager også følges tæt.

  A-sagerne for 2023 er:

  • Forordning om naturgenopretning
  • Det Europæiske sundhedsdataområde
  • Forordning om kunstig intelligens (AI)
  • Tech-giganternes efterlevelse af lovgivning
  • Evalueringen af EU's budget 2021-2027

  KL prioriterer også at arbejde med en række andre sager, der prioriteres som B- og C-sager. B-sagerne følger KL tæt og har et målrettet fokus på. Disse sager behandles primært i det Europæiske Regionsudvalg, og KL’s indsats kan øges eller aftages i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem. C-sagerne er typisk ikke så langt i processen eller har mindre betydning for kommunerne. KL overvåger sagernes udvikling for at se, om der er behov for at øge indsatsen i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem.

  Sidst opdateret: 28. august 2023

  Dokumenter