Gå til hovedindhold
EU

Prioriterede EU-sager

KL prioriterer hvert år en række EU-sager, der er relevante for kommunerne. På disse sider kan du læse mere om, hvilke EU-sager KL prioriterer i år.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hvert år udarbejder EU-kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år.

  Under overskriften ”Delivering today and preparing for tomorrow” præsenterede EU-Kommissionen den 17. oktober 2023 sit arbejdsprogram for 2024. Arbejdsprogrammet fungerer som en årlig vejviser for Kommissionens politiske kurs og kommende lovgivningsforslag. Derved danner arbejdsprogrammet hvert år udgangspunkt for prioritering af de EU-sager, som KL skal have særlig fokus på i interessevaretagelsen på det europæisk plan. 

  Arbejdsprogrammet bærer præg af, at der er valg til Europa-Parlamentet i juni 2024, og at Kommissionens mandatperiode samtidig udløber. Det giver begrænset tid til at behandle nye initiativer, som derfor indeholder færre initiativer end tidligere års arbejdsprogrammer

  Sagerne prioriteres i A-, B-, og C-sager.

  I 2024 har KL’s bestyrelse godkendt syv A-sager. Disse er sager, som har stor økonomisk og administrativ betydning for kommunerne, og de prioriteres derfor højt. A-sagerne for 2024 er:

  • Den europæiske vindenergipakke
  • Initiativ for vandmodstandsdygtighed
  • Forordning om naturgenopretning
  • Forordning om sundhedsdataområde
  • Forordning om kunstig intelligens (AI)
  • Tech-giganternes efterlevelse af lovgivning 
  • Den flerårige finansielle ramme for 2022-27- samt fokus på den kommen-de flerårige finansielle ramme for 2028-2034

  KL prioriterer også at arbejde med en række andre sager, der prioriteres som B- og C-sager. B-sagerne følger KL tæt og har et målrettet fokus på. Disse sager behandles primært i det Europæiske Regionsudvalg, og KL’s indsats kan øges eller aftages i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem. C-sagerne er typisk ikke så langt i processen eller har mindre betydning for kommunerne. KL overvåger sagernes udvikling for at se, om der er behov for at øge indsatsen i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem.

  Sidst opdateret: 11. april 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  EU-Teamleder/Chefkonsulent

  Annemette S. Frost

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3477

  E-mail: asf@kl.dk