Politik EU

KL i Det Europæiske Regionsudvalg

KL er repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af kommunale og regionale repræsentanter, der sikrer, at kommuner og regioner får en direkte stemme i EU.

Regionsudvalget blev oprettet med Maastricht-traktaten i 1992 og etableret i 1994. Udvalget består af 350 politikere fra kommuner og regioner i EU-landene, heraf ni fra Danmark. De ni danske repræsentanter er seks kommunalpolitikere fra KL og tre regionspolitikere fra Danske Regioner. Du kan finde en oversigt over KL's repræsentanter i Regionsudvalget her.

Regionsudvalget høres om kommende EU-beslutninger, der har direkte indflydelse på lokalt eller regionalt plan inden for forskellige områder såsom miljø, beskæftigelse og uddannelse. 

Regionsudvalgets arbejde

En stor del af Regionsudvalgets arbejde foregår i seks underudvalg, der er struktureret efter emneområder. Underudvalgene afholder gennemsnitligt fem møder om året, hvor de forbereder arbejde til Regionsudvalgets plenarforsamlinger. Du kan læse mere om de seks underudvalg her.

Plenarforsamlingen består af alle medlemmerne af Regionsudvalget, og de mødes 6 gange årligt. På plenarforsamlingerne vedtages og behandles EU-lovforslag, resolutioner og initiativudtalelser.

KL i Regionsudvalget

KL's tilstedeværelse i EU's Regionsudvalg sikrer danske kommuner direkte indflydelse på EU's beslutninger.

Derudover tager KL's interessevaretagelse også afsæt i Regionsudvalget. Udvalget er et vigtigt forum med henblik på at finde et fælles ståsted med andre europæiske kommuner, således at KL's budskaber står stærkere. KL benytter Regionsudvalget til at få kontakter og finde politiske venner på tværs af grænser.

Nyttige links 

EU's regionsudvalgs hjemmeside

×

Log ind