Gå til hovedindhold
Politik

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse, udvalg, råd og nævn

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for den lokale velfærd og økonomi og for kommunens udvikling. Det er en betydningsfuld opgave, som er reguleret gennem forskellige love og regler. Læs mere om, hvad politikerhvervet indebærer, og hvad der skal til for at løfte det.

Indhold

  Vejledning i det politiske arbejde

  Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad politikerhvervet indebærer, og hvordan man som lokalpolitiker kan løfte det. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen for eksempel kan drøfte i løbet af valgperioden.

  Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventninger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden. 

  KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i december 2017 udgivet en ny udgave af vejledningen "Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg". Vejledningen erstatter vejledningen af samme navn fra 2013.

  Udvalg, råd, nævn, mv. 

  KL's publikation "Udvalg, råd og nævn m.v." indeholder en vejledende oversigt over de udpegelser og indstillinger til udvalg, råd og nævn mv. som den nyvalgte kommunalbestyrelse skal foretage på og efter det konstituerende møde. Publikationen udgives i revideret form forud for hvert kommunalvalg. 

  KL's publikation "Udvalg, råd og nævn m.v." indeholder en vejledende oversigt over de udpegelser og indstillinger til udvalg, råd og nævn mv. som den nyvalgte kommunalbestyrelse skal foretage på og efter det konstituerende møde. Publikationen udgives i revideret form forud for hvert kommunalvalg.