Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Kommunernes styringsoverblik

Styringsoverblikket på det specialiserede voksenområde er resultatet af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor kommunernes styringspraksis holdes op mod gældende anbefalinger og praksis i de øvrige kommuner.

Indhold

  KL oplever stor efterspørgsel fra kommunerne på inspiration til, hvordan man kan optimere den faglige og økonomiske styring og mindske udgiftspresset på socialområdet. Omstillings- og Udviklingsenheden har på denne baggrund igangsat en undersøgelse, som har til formål at danne overblik over tendenser og potentialer i kommunernes styring på voksensocialområdet i relation til de gældende anbefalinger. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som er udsendt til alle landets socialchefer, der er blevet bedt om at beskrive deres styringspraksis baseret en lang række spørgsmål om faglig og økonomisk styring. Resultaterne er nu samlet i et interaktivt overbliksværktøj, som giver indsigt i egen styringspraksis relativt til praksis i landets øvrige kommuner på tværs af syv centrale temaer:

  1. Visitation og opfølgning
  2. Kommunernes tilbudsvifte
  3. Effektiv drift på udførerområdet
  4. Velfærdsteknologi
  5. Faglig og økonomisk styring
  6. Data og ledelsesinformation
  7. Kontrakter og forhandling

  Om KL's undersøgelse og det nye styringsoverblik

  • Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle kommunale socialchefer 
  • 72 kommuner har besvaret spørgeskemaet og indgår i undersøgelsen
  • Kommunerne har vurderet deres styringspraksis ud fra 47 spørgsmål
  • Spørgsmålene er bygget op omkring gældende anbefalinger formuleret af VIVE, KL Socialministeriet og Finansministeriet
  • Kommunens besvarelser er sammenholdt med gældende anbefalinger på området. Kommunen har på de enkelte temaer fået tildelt en score (0-100) alt efter, om de styrer i henhold til anbefalingerne
  • Spørgeskemaet afspejler kommunens egen vurdering af sin styringspraksis. Spørgsmålene er i videst muligt omfang formuleret konkret og neutralt for at minimere fortolkning
  • Værktøjet er tænkt som et dialogredskab til at vurdere egen praksis og relevansen af nye styringstiltag, men bør ikke betragtes som en facitliste.

  Få adgang til KL's styringsoverblik nedenfor (kræver kommunal pinkode som er sendt til de deltagende kommuner).

  Du kan desuden tilgå styringsoverblikket i fuld version her:

  Kommunernes Styringsoverblik (Power BI)

  I værktøjet benchmarkes din kommune alene op imod landsgennemsnittet og den anonymiserede fordeling af kommunernes besvarelser på de enkelte parametre. Hvis du ønsker at få indblik i svarene fra en anden kommune, skal du rette henvendelse til den pågældende kommune og få koden til deres besvarelse.

  Nedenfor følger en kort introduktionsvideo, som beskriver værtøjets funktionaliteter, samt et teknisk notat som beskriver de anbefalinger og beregninger, der ligger bag scoringen af kommunernes styringspraksis.