Gå til hovedindhold

Råderum nr. 9

4 resultater

Ressourcestyring giver bedre rammer for skoleområdet

29. jan. 2019
Råderum
Folkeskole
Økonomi

I Faaborg-Midtfyn Kommune har forvaltningen og skoleledere sammen skabt en fælles forståelse af, at ressourcestyring er en forudsætning for den faglige udvikling samt stabile personale- og driftsvilkår.

Ny budgettildelingsmodel på skoleområdet giver større fleksibilitet og økonomisk råderum

29. jan. 2019
Råderum
Folkeskole
Økonomi

Helsingør Kommunes nye budgettildelingsmodel med direkte tildeling fra kommunekassen til skolerne har givet skolelederne bedre mulighed og fleksibilitet til at planlægge og økonomistyre.

Hørsholm Kommune: ”Det var helt afgørende for os at få udviklet en budgetmodel for skoleområdet"

29. jan. 2019
Råderum
Økonomi
Folkeskole

Udgiftspresset på specialundervisning i Hørsholm Kommune har dannet grundlag for en budgetmodel, som skal bidrage til budgetoverholdelse og faglig udvikling. I et tæt samarbejde mellem forvaltningen og skoleledere håndteres styringsdilemmaerne, og der prioriteres og investeres på baggrund af faglige drøftelser

Giv rammerne for specialtilbud på skoleområdet et eftersyn

28. jan. 2019
Råderum
Folkeskole
Social

Selv om der er tale om den samme type af tilbud, er der store forskelle på taksterne til specialtilbud på skoleområdet kommunerne imellem. Det skyldes bl.a., at taksterne flere steder er fastsat på baggrund af historik og kultur frem for et bevidst valg i forhold til kvalitet.