Gå til hovedindhold
Råderum
Økonomi
Nyhed

Kortlægning af budget 2019: Der kan fortsat findes gevinster på indkøbsområdet

Kommunerne sætter som noget nyt fokus på bedre indkøb på det specialiserede socialområde, mens de er vedholdende i forhold til at effektivisere i bund ved hjælp af e-handel og anvendelse af indkøbsaftaler.

12. nov. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  å tværs af kommunerne har indkøbsområdet over tid bidraget til væsentlige effektiviseringer. Ifølge KL's kortlægning af kommunernes effektiviseringstiltag i budget 2019, fortsætter denne tendens.

  Kortlægningen indeholder ca. 90 forskellige effektiviseringstiltag på indkøbsområdet. Effektiviseringstiltagene dækker over en bred pallette af forskellige tiltag, der vidner om, at indkøb griber ind i opgaveløsningen på tværs af hele den kommunale organisation.

  Stort fokus på at hente gevinster gennem udbud

  Størstedelen af effektiviseringstiltagene på indkøbsområdet i budgetterne for 2019 handler om at hente effektiviseringer gennem udbud af konkrete opgaver.

  Det handler om alt fra tøjvask, rengøring, danskundervisning til udbud af it-systemer, signalanlæg og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der er både tale om udbud, der gennemføres i den enkelte kommune og udbud, der gennemføres i fællesskab på tværs af kommuner.

  Tiltagene i budget 2019 viser, at kommunerne arbejder forskelligt med indkøbsområdet og samtidigt, at kommunerne samlet set har fokus på en række af de temaer, der indgår i den fælleskommunale indkøbsstrategi:

  • Samarbejde om indkøb
  • Digital understøttelse af indkøbsopgaven
  • Professionel indkøbsadfærd på tværs af organisationen
  • Indkøb af tjenesteydelser.

  KL har samlet overblikket over kommunernes effektiviseringstiltag i budget 2019 i Idebanken: Effektiviseringer i budget 2019.

  Indkøb på det specialiserede socialområde

  Et antal kommuner lægger i budget 2019 også op til at se på, hvordan de indkøb og aftaler, der indgås på det specialiserede socialområde, kan gennemføres, så der opnås lavere priser og bedre ydelser. Her fremhæves et par eksempler på disse tiltag:

  Frederiksberg forventer at hente 1,6 mio. kr.

  Frederiksberg Kommune ansætter to medarbejdere i visitationen på det specialiserede socialområde: en socialpædagogisk medarbejder og en jurist.

  Den socialpædagogiske medarbejder skal være med til at udfordre bostederne, såvel på indholdet som på organiseringen af tilbuddene og foreslå eventuelle alternativer.

  Den juridiske medarbejder skal bl.a. indgå i en dialog med leverandører om at opnå rabatter gennem prisforhandling. Medarbejderen skal også indgå i arbejdet med at udarbejde kontrakter med tilbuddene. Den beregnede nettogevinst af tiltaget opgøres til 1 mio. kr. fra 2020 og stiger til 1,6 mio. kr. fra 2022.

  Lejre forventer at hente 4,55 mio. kr.

  Lejre Kommune ansætter en forhandler/økonomicontroller på området, der skal inddrages i forbindelse med køb af foranstaltninger til børn, unge og voksne samt ved opfølgning på de forskellige tilbud. Det forventes ved fuld indfasning i år 2019, at tiltaget medfører en effektivisering på 4,55 mio. kr.

  Kommunerne køber hvert år ind for store beløb på det specialiserede socialområde. Der er derfor god grund til jf. eksemplerne ovenfor at se på, hvilke indsatser der kan understøtte kommunernes køberrolle på området. 

  Effektiviseringer gennem e-handel og anvendelse af aftaler

  En række kommuner har fokus på at hente effektiviseringer gennem e-handel og øget anvendelse af de aftaler, der indgås lokalt, i indkøbsfællesskaberne og fælleskommunalt i regi af SKI.

  Øget e-handel og aftaleloyalitet skal bidrage med 4,85 mio. kr. i Skanderborg

  Skanderborg Kommune lægger op til en effektivisering på i alt 4,85 mio. kr. ved fuld indfasning i år 2021. Det sker ved implementeringen af et e-handelssystem og øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler.

  Her er fokus på tiltag, der vedrører alle medarbejdere med adgang til at købe ind – altså det der handler om indkøbsadfærden på tværs af organisationen.

  Incitament til at ændre indkøbsadfærd i Mariagerfjord

  Mariagerfjord Kommune har som led i budgetaftalen for 2019 bl.a. vedtaget at indkøb, der ikke er foretaget i overensstemmelse med indkøbspolitikken, vil blive påført udgiften svarende til forskellen på købsprisen og prisen, der kunne opnås ved overholdelse af Indkøbspolitikken.

  Derudover slås det fast, at alle enheder bør anvende kommunens e-handelssystem, hvor det er muligt fra 2019. Sker dette ikke, vil der blive pålagt en udgift på 210 kr. pr. bestilling, der kunne være foretaget gennem e-handelssystemet.

  Kommunerne går på forskellig vis til opgaven med at påvirke indkøbsadfærden i hele organisationen. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at mange kommuner skruer op for dialogen om indkøbsmønstre og uhensigtsmæssig indkøbsadfærd med fagforvaltninger og institutioner.

  Tiltagene i budget 2019 viser, at der er mange veje til at finde flere gevinster på indkøbsområdet, og dermed skabe et større økonomisk råderum.

  Find yderligere inspiration til arbejdet på indkøbsområdet her:

  Indkøb af tjenesteydelser og samarbejde om indkøb

  Digitale indkøb, organisering og professionel indkøbsadfærd

  Udvikling og innovation gennem indkøb.