Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Book et oplæg

Her kan du læse mere om de oplæg, enheden tilbyder: Inspirationsoplæg, idégenereringsworkshop og råderumsspillet.

Indhold

  I Omstillings- og Udviklingsenheden holder vi gerne oplæg for kommunerne for at give jer inspiration, viden og værktøjer til, hvordan I kan skabe omstilling, udvikling og effektiviseringer. I har som kommune mulighed for at booke et oplæg fra KL, fx som et led i den årlige budgetproces. Alle tilbud tilrettelægges i samarbejde med jer og vil blive tilpasset jeres kommune og aktuelle situation.   

  Oplæg

  Enheden tilbyder at holde et inspirationsoplæg for jeres kommune, der kan give inspiration, viden og værktøjer til arbejdet med at skabe økonomisk råderum. Oplægget vil ofte tage udgangspunkt i trends og tendenser i råderumsarbejdet, fx hvilke konkrete greb, indsatser og metoder, som kommunerne anvender i arbejdet, herunder også konkret inspiration via råderumscases på udvalgte fagområder. 

  • Målgruppen for workshoppen er både politikere og forvaltning. 

  En idégenereringsworkshop har til formål at generere nye idéer og skabe fornyet energi i budgetprocessen. Det er vores erfaring, at workshoppen resulterer i en masse nye forslag, som forvaltningen kan arbejde videre med efterfølgende. Workshoppen kan være en anledning til at samle medarbejdere og chefer på tværs af fagområder for at tænke i tværgående råderumsforslag – men kan også fungere inden for et bestemt område, som I ønsker at gå i dybden med.  

  • Målgruppen for workshoppen er både politikere og forvaltning. 

  I Omstillings- og Udviklingsenheden har vi udviklet Råderumsspillet, der har til formål til at simulere en kommunal budgetforhandling og skabe dialog om, hvordan man kan skabe råderum med udgangspunkt i konkrete budgetforslag. Det er vores erfaring, at spillet fungerer rigtig godt som startskuddet til budgetprocessen og kan bidrage med god energi og teambuilding inden, at det for alvor går lås. Spillet kan også bidrage til at skabe dialog på tværs af kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Budgetforslagene, der indgår i spillet, kan både være jeres egne, eller vi kan fra KL medbringe forslag til spillet. 

  • Målgruppen for råderumsspillet er især det politiske niveau, men spillet kan også tilpasses forvaltningen. 

  Er I ikke på udkig efter et oplæg, men et råderumsværktøj? Læs mere her

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Andreas Hohwy Pallesen

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3719

  E-mail: anhp@kl.dk

  Specialkonsulent

  Line Bachmann Lund

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3551

  E-mail: libl@kl.dk