Gå til hovedindhold
Økonomi
Ældre

Frit valg på ældreområdet

Frit valg på ældreområdet giver private leverandører større adgang til at levere personlig pleje og praktisk hjælp samt madudbringning til kommunens borgere.

Indhold

  Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice. Det frie valg indebærer, borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

  Det frie valg betyder, at borgerne får mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har truffet beslutning om. Leverandørerne kan derfor ikke garanteres en minimumsomsætning på ydelsen.

  Håndtering af frit valg

  Det frie leverandørvalg kan etableres via:

  • Frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav
  • Kommunen kan vælge at udbyde én eller flere ydelser i kommunen eller i ét eller flere distrikter
  • Udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne

  Yderligere information

  KL og Udbudsportalen har udarbejdet en pjece, der beskriver de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

  Herudover har Udbudsportalen udarbejdet en mere detaljeret vejledning for Socialministeriet i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere. Her finder du også en skabelon til fritvalgsbevis.

  Bemærk at både pjece og vejledning er udarbejdet i forbindelse med ændringen i serviceloven i 2013. Materialerne tager udgangspunkt i udbudsreglerne på daværende tidspunkt.

  Du finder pjecen og vejledningen nedenfor.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024