Gå til hovedindhold
Økonomi
Politik
Arrangement

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2021

KL skød 2021 i gang med en nytænkt digital udgave af Kommunaløkonomisk Forum. Konferencen blev afsættet til at tage en politisk drøftelse af, hvor kommunestyret skal bevæge sig hen, og hvordan de aktuelle udfordringer på de store velfærdsområder skal tackles i budgettet for 2022.

Indhold

  Med corona-krisen blev Danmark lukket ned, og vilkårene for dansk økonomi ændret markant. Men krisen medførte også, at der på kort tid blev tænkt nyt og indført nye løsninger. Erfaringerne peger fremad og kan være med til at understøtte udviklingen af den kommunale velfærd.

  2020 har således på alle måder været et usædvanligt år, som trækker spor i samfundsdebatten, og som efterlader en masse ubesvarede spørgsmål, såsom: Hvordan sikrer vi os, at kommunerne kan levere den højest mulige kvalitet i velfærdsydelserne indenfor de eksisterende rammer? Hvordan får vi råd til det hele i en tid, hvor Corona-krisen har sat sit præg på kommunernes økonomi og råderum, samtidig med at udfordringer såsom klima og demografi, der eksisterede før pandemien, brød ud, fortsat er aktuelle? Og hvilke drøftelser bør vi tage på de store velfærdsområder som fx børne-, sundhed/ældre-, social- og beskæftigelsesområdet i forhold til budget 2022?

  KØF 2021 satte under overskriften ”Ny virkelighed – ny velfærd?” fokus på at give konkrete input til at adressere disse spørgsmål i en nytænkt digital version af KØF, som blev sendt live fra KL-huset torsdag den 14. januar 2021 kl. 9.00-13.00.

  Oplægsholdere

  Sidst opdateret: 27. februar 2024

  Links