Gå til hovedindhold
Økonomi

Professionalisering af indkøb

Kommunerne har professionaliseret deres arbejde med indkøb gennem de sidste mange år, hvilket har resulteret i væsentlige effektiviseringsgevinster. Professionaliseringen af kommunernes indkøb har i høj grad bidraget til direkte økonomiske gevinster opnået som følge af prisbesparelser ved udbud og genudbud samt håndhævelse af kontrakter

Indhold

    Kommunerne har gennem de sidste mange år i høj grad effektiviseret indkøb af varer og de mere simple tjenesteydelser. Det har bidraget med nødvendige og værdifulde effektiviseringsgevinster, bl.a. som følge af øget aftaleanvendelse, samarbejde om fælles indkøbsaftaler i indkøbsfællesskaberne og SKI, e-handel og digitalisering af indkøbsopgaverne, videndeling samt mere målrettet kontaktstyring.

    Kommunerne har fortsat en vigtig opgave i at sikre professionelle og effektive indkøb på tværs af hele kommunen, og derved realisere råderum til velfærd. Professionalisering af indkøb indebærer styrkelse af indkøbsadfærden, både centralt og decentral.

    En fortsat professionalisering af kommunernes indkøb er på samme tid forudsætning og katalysator for, at indkøbsområdet også kan bidrage til at sikre bæredygtigt indkøb og til øget understøttelse af opgaveløsningen på fagområderne.

    Sidst opdateret: 31. juli 2023