Gå til hovedindhold

42. møde: principper og økosystem for Internet of Things, perspektiver ved implementering af EU Single Digital Gateway og digitalt understøttet ungeindsats.

Da Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes i maj, var det principper og økosystem for Internet of Things, perspektiver ved implementering af EU Single Digital Gateway og digitalt understøttet ungeindsats blandt emnerne.

18. maj 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  På mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 18. maj deltog ressourcedirektør Søren Munk Skydsgaard fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune som nyt medlem af rådet. Han blev mødt af et engageret råd, der kom vidt omkring i de 9 forskellige sager, der var til behandling, og bidrog straks med stor viden og erfaring til rådets drøftelser.

  Rådet kunne bl.a. med tilfredshed konstatere, at it-arkitektur og infrastruktur strategisk og politisk bliver anerkendt som nødvendige forudsætninger for at data og digitale løsninger kan bidrage til at løse aktuelle presserende samfundsmæssige udfordringer, som f.eks. mangel på medarbejdere i store dele af den offentlige sektor.

  Tværgående samarbejde kan rykke den videre digitale udvikling

  Dagsordenen illustrerede med al tydelighed, at det er det tværgående samarbejde mellem sektorerne, der virkelig kan rykke den videre digitale udvikling i Danmark.

  Således kom både Digitaliseringsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Københavns Kommune på besøg for at drøfte emner som det videre arbejde med fællesoffentlig digital arkitektur, overgang til SKAT’s nye platform for dataudveksling (DUPLA), udbud og modernisering af Datafordeleren og digital understøttelse af den koordinerede ungeindsats i Københavns Kommune.  

  KL fik selv gode input fra rådet til arbejdet med forberedelse af kommunerne til implementering af Single Digital Gateway fra EU og et sæt principper for IOT (Internet of Things).

  Desuden drøftede rådet mulige veje til at KL, KOMBIT og kommunerne kan styrke arbejdet med hurtigere og mere effektivt at finde gode, holdbare løsninger på de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med opkobling af nye typer af kommunale løsninger til den fælleskommunale infrastruktur.