Gå til hovedindhold

41. møde: NSIS, Fælleskommunal Datastrategi og det Virtuelle Jobunivers

Da Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes i marts, var det Virtuelle Jobunivers, Kommunal identitetssikring med NSIS og den Fælleskommunale Datastrategi blandt emnerne.

10. mar. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Rapport vedr. den kommunale identitetssikring i forbindelse med NSIS

  Med mål om at højne it-sikkerheden og samtidig gøre klar til den kommende NemLog-in 3 er alle kommuner og øvrige offentlige myndigheder i fuld gang med at implementere National Standard for Identiteters Sikringsniveauer - i daglig tale kaldet NSIS.

  På mødet drøftede rådet to delrapporter om at implementere NSIS-standarden. Rapporterne er udarbejdet af KL og handler om henholdsvis lokal identityprovider (idP) og tjenesteudbyder løsninger. Begge delrapporter kan hentes via link herunder.  

  NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) (videncenter.kl.dk)

  I delrapporterne finder kommunerne en række opmærksomhedspunkter for den lokale identitetssikring og får hjælp til at blive klar til at håndtere de praktiske udfordringer knyttet til implementeringen af NSIS. I kølvandet på rapporterne er KL sammen med en række kommuner ligeledes i gang med en undersøgelse af, hvordan man bedst muligt understøtter en smidig og sikker adgang og login til medarbejdere, heriblandt vikarer. Her lagde It-Arkitekturrådet særlig vægt på, hvor vigtigt der er at de øgede krav til login ikke skaber markante forstyrrelser i opgaveudførelsen og ændringer i de kommunale medarbejderes dagligdag.

  Fælleskommunal Datastrategi

  Gode data er fundamentet for en velfungerende digital transformation og hvis data bruges klogt og sikkert, kan de være med til at forbedre klimaet, velfærden, brugeroplevelser og meget andet. Kvaliteten af data forbedres markant, hvis data håndteres i et standardiseret format, som sigter på at data kan deles, genbruges og skabe mere værdi. KL har udarbejdet en fælleskommunal datastrategi for at sætte skub på datastandardiseringen og sætte en fælles retning for datadagsordenen i kommunerne.  

  Kommunernes Datastrategi (kl.dk)

  Kommunerne It-Arkitekturråd roste strategien, og fulgte rosen op med en klar anbefaling om at strategien kun kan blive realiseret, hvis der etableres en aftalt governance og en tæt dialog med interessenterne. Der er ifølge rådet også et betydeligt behov for et fælles kompetenceløft i kommunerne og anbefalede derfor delprogrammet at datastrategien bør udbredes yderligere via dels kommunernes it-arkitekturnetværk (Link) og ved udvikling af målrettede kurser om data.

  Det Virtuelle Jobunivers

  Sidste år lancerede KL et forslag om etablering af et Virtuelt Jobunivers. For at undersøge og afdække kommunale erfaringer, eksisterende løsninger på markedet samt komme med forslag til, hvordan et Virtuelt Jobunivers kan udformes og realiseres, blev der udført en foranalyse af KL i samarbejde med Deloitte.

  På sidste møde i It-Arkitekturrådet drøftede rådet foranalysens visionsoplæg, som lægger op til at Jobuniverset bliver sammensat af løsninger, der allerede eksisterer på markedet - hvilket vil stille krav til styring af samarbejdet mellem kommuner, stat og leverandører.

  Rådet anbefalede, hvis markedet skal kunne realisere jobuniverset, at der tages udgangspunkt i en fælles datamodel for bedre udveksling og databehandling og at projektet arbejder efter principper om 1) at gøre det prisattraktivt for leverandører at være en del af Jobuniverset, og 2) at borgerne selv ejer egne data.

  Hvis det Virtuelle Jobunivers skal have de bedste forudsætninger for at lykkedes anbefalede It-Arkitekturrådet ligeledes at formålet med visionen gøres tydeligere og borgerens vinkel og fordel ved Jobuniverset fremhæves yderligere. Rådet anbefalede også at projektet afdækker udfordringerne og bakker dem op vha. personas og user cases for at understøtte visionen og afklare behovene inden teknologivalg.

  Andre drøftelser

  • Status vedr. arbejdet med Fællesoffentlig Digital Arkitektur
  • KL's EU-prioriteter 2022
  • Dialog med KL’s direktion
  • Kommunernes tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur

  Læs referat og evt. bilag til mødet nedenfor