Gå til hovedindhold

40. møde: den fælleskommunale rammearkitektur, aktuelle arkitekturrelevante initiativer på sundhedsområdet og MeMo i Digital Post

Da Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes i december, var det bl.a. med fokus på konkrete udfordringer og muligheder på sundhedsområdet og på forslag til standard for minimumsopmærkninger for MeMo-formatet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Oversigt over digitaliseringsprojekter på Sundhedsområdet

  Sundhedsområdet er i rivende udvikling, og der er sat mange forskellige projekter i søen med formål om at skabe en mere sammenhængende og smidig kommunal digital understøttelse af kerneopgaverne på Sundhedsområdet. Derfor er der også stort behov for standarder, arkitekturprincipper, sammenhæng og genanvendelse - i de enkelte projekter, men særligt på tværs af porteføljen.

  Med udgangspunkt i en oversigt over 6 fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsprojekter på Sundhedsområdet (se faktaboks) drøftede It-Arkitekturrådet status, tværgående udfordringer, muligheder for hvert enkelte projekt og gensidige afhængigheder.

  Det gav for It-Arkitekturrådet stor værdi at kunne vurdere udfordringer og muligheder samlet over en bred portefølje fremfor projektvist. Rådet anbefaler at der udvikles et overblik, fx i form af en radar for projekter på sundhedsområdet. Det vil gøre det nemmere for alle involverede i projekterne at danne sig et overblik over gensidige afhængigheder, risici, tidsplaner og ressourcebehov.

  Hvis kommuner, regioner og stat skal lykkes med de mange projekter, er god brug af standarder essentielt, hvilket ifølge Rådet særligt kræver national styring og investering i fælles infrastrukturer og fælles tilgange. Det er samtidigt også vigtigt at se på, hvordan man kan arbejde bedre sammen i projekter med mange forskellige deltagere fra forskellige grene af sektoren.

  Oversigt over projekter på sundhedsområdet

  Oversigten omfatter projekterne:

  • Fælles Udvikling af Telemedicin (FUT)
  • Samlet Patientoverblik - herunder Fælles Kommunal Informationsmodel (FKI)
  • Modernisering af MedCom kommunikation
  • Udvikling af komponent til mapning mellem Fælleskommunalt Organisationssystem og Sundhedsvæsenets Organisationsregister
  • Tilpasning af Fælleskommunal Beskedfordeler til håndtering af MedCom kommunikation
  • Målbillede for samtykke på sundhedsområde

  Den samlede oversigt kan læses i Dagsorden til 40. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

  'Forslag til standarder for brugen af MeMo-formatet i Digital Post'

  Det er vigtigt at kommunerne har taget stilling til eget ambitionsniveau for lokal brug af MeMo-formatet inden Næste generation af Digital Post lanceres i 1. kvartal 2023. Derfor har KL igangsat et projekt sammen med KOMBIT, NetCompany og en række kommuner, for blandt andet at udvikle en konkret værktøjskasse, der kan hjælpe kommunerne til netop at tage bestik af eget ambitionsniveau for anvendelse af MeMo-formatet.

  Med MeMo-formatet følger en række tekniske og obligatoriske opmærkninger, men potentialet er større end det. Derfor har projektet udarbejdet et forslag til en standard for minimumsopmærkninger, der kan give kommuner og andre anvendere flere muligheder for at øge værdien af MeMo. It-Arkitekturrådet bakkede op om forslaget til standard for minimumsopmærkning og fremhævede det som særligt vigtigt, da minimumsopmærkningerne genindfører metadata om fx afsender/modtager, indhold, frister mv. – metadata, der i dag anvendes til bl.a. sortering af post i kommunerne men som bortfalder, når Næste generation af Digital Post igangsættes.

  At kommunerne kan drage stor nytte af at anvende minimumsstandarder var It-Arkitekturrådet ikke i tvivl om og der var stor opbakning derfra til projektet og det videre arbejde. Blandt andet anbefalede Rådet at minimumsstandarder optages som en del at den fælleskommunale rammearkitektur. Særligt vigtigt, pointerede It-Arkitekturrådet, er det at sikre, at standarderne ikke kun anvendes i kommuner, men på tværs af det offentlige, for at bringe størst værdi.

  Nye kræfter i It-Arkitekturrådet

  På mødet bød It-Arkitekturrådet velkommen til to nye medlemmer: René Lorenz, Chef for Politik, Strategi og Udvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune & Jeppe Bøgh Andersen, Ressourcedirektør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Københavns Kommune

  Oversigt over medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

   Andre drøftelser

  • Styrket kobling mellem den fælleskommunale infrastruktur og den fælleskommunale rammearkitektur
  • Dialog med KL's direktion
  • Forretningsmæssig værdiskabelse med den fælleskommunale rammearkitektur
  • Afrapportering fra Arkitekturboards møde den 11. oktober 2021