Gå til hovedindhold

34. møde: Fokus på kommunale erfaringer med Internet of Things

Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede den 27. maj 2020 vigtige arkitekturfaglige opgaver, som kommunerne har brug for at løse i fællesskab. Det drejede sig blandt andet om det kommende it-arkitekturprogram samt et forslag til fremtidig indsats, hvad angår standarder for Internet of Things og Open Data på de kommunale fagområder.

27. maj 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Forslaget til et nyt arkitekturprogram for den kommende strategiperiode 2021-2025 med otte fokuspunkter for programmets indsatser blev præsenteret for rådet, som var enige i, at en central problemstilling er at få kommunerne til i større udstrækning at udnytte potentialerne i den fælleskommunale rammearkitektur. Rådet understregede, at det vil kræve mere sammenhold og videndeling kommunerne imellem at sikre et mere konstruktivt leverandørsamarbejde.

  Rådet blev også præsenteret for den nye styrings- og samarbejdsmodel for det fællesoffentlige digitale samarbejde, som Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har aftalt og taget i brug. Her har man bl.a. etableret et fast ’Udvalg for Arkitektur og Standarder.’

  Erfaringer med Internet of Things

  KL og KOMBIT’s videncenter har i samarbejde med kommuner og eksterne konsulenter udviklet en teknologiradar for kommunerne, som redegør for forskellige teknologiers modenhed. Særligt teknologien Internet of Things (IoT) er vurderet klar til afprøvning, men kan samtidig være en kompleks teknologi at anvende. Kommunerne har gennem de seneste år gjort sig en del erfaringer med IoT, og en gennemgående udfordring er, at løsningerne giver begrænset værdi, fordi de ikke er baseret på fælles standarder eller tager hensyn til kommunernes infrastruktur.

  Rådet drøftede, hvordan KL bedst understøtter kommunernes arbejde med IoT og Open Data og pointerede, at der mangler gode cases, der illustrerer gevinsterne. Rådet anbefalede, at KL nedsætter en kommunal referencegruppe på området og sikrer et samarbejde med blandt andet OS2, Open Data DK og Open & Agile Smart Cities (OASC).

  Nyt standardformat for MedCom kommunikation

  Siden begyndelsen af 2018 har MedCom arbejdet mod en modernisering af udvalgte standarder, som blandt andet indebærer introduktion af fire ændrede typer meddelelser. MedCom har besluttet at afprøve eDelivery som nyt standardbeskedformat. En omstilling som er tidskrævende. It-Arkitekturrådet anbefalede MedCom til at lægge større vægt på organiseringen af moderniseringsarbejdet, så der bliver en bredere og dybere involvering af relevante aktører.

  Produktmodning af eDelivery

  Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at produktmodne eDelivery-standarden, der understøtter sikker forsendelse af meddelelser. Den samme grundlæggende teknologi bliver i dag brugt på faktureringsområdet med en tidligere version af eDelivery. KL ønsker en kortlægning af anvendelsesmuligheder for kommunerne og herunder den forventelige omkostning. I den forbindelse bakkede rådet op om, at der gennemføres yderligere analyse og afprøvning af kommunernes anvendelsesmuligheder af eDelivery, før KL og kommunerne kan forholde sig til fremtidsudsigterne for standarden.

  MedCom’s beslutning om at afprøve eDelivery er en oplagt mulighed for KL, KOMBIT og kommunerne til at opsamle erfaringer til brug for kvalificeret stillingtagen til det videre arbejde med standarden.

  Referat af It-Arkitekturrådsmødet den 27. maj 2019 kan hentes nedenfor.

  Næste ordinære It-Arkitekturrådsmøde finder sted den 24. september 2020.