Gå til hovedindhold

21. møde: It-Arkitekturrådet anbefaler bedre sammenhæng

Vigtigheden af sammenhænge på tværs af systemer, kommuner og regioner blev endnu en gang understreget på mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd. Blandt de aktuelle emner var sundhedsområdet, administrative robotter og sikkerhed.

28. feb. 2017
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  På baggrund af et oplæg fra Sundhedsdatastyrelsen drøftede Rådet et forslag til reviderede arkitekturprincipper for sundhedsområdet. De opdaterede principper har umiddelbart ingen direkte modsætninger i forhold til det forslag til fællesoffentlige arkitekturprincipper, som aktuelt er i høring som en del af ’Hvidbog om arkitektur for digitalisering’. Rådet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at jo flere arkitekturprincipper, der formuleres i de forskellige lag af forvaltningen, desto større er risikoen for divergens imellem dem, og undrede sig derfor over, at forskellige statslige ministerier udsendte hver deres forslag til arkitekturprincipper.

  Et tværoffentligt projekt mellem kommuner og regioner har skitseret en række principper for infrastruktur for telemedicinske løsninger, som i første omgang skal anvendes til borgere med KOL. Rådet anbefalede i denne forbindelse, at den telemedicinske infrastruktur tænkes mere konceptuelt, og at der etableres én fælles infrastruktur for de fem regioner frem for en for hver. En fælles løsning vil gøre markedet mere attraktivt for leverandører, give bedre og billigere løsninger for kommunerne og sikre bedre sammenhænge på tværs af landsdelene.

  EU's databeskyttelsesforordning stiller nye krav til kommunerne. KL har startet et projekt, der skal sikre, at sikkerhed samt arkiverings- og sletningspligt tænkes ind i den fælleskommunale rammearkitektur. For at forordningen kan realiseres efter hensigten, skal kommunerne være opmærksomme på at købe intelligent ind i forhold til de nye regler. Rådet var enige om, at der påhviler kommunerne et stort ansvar ved fremtidige kontraktforhandlinger, hvor kravene vedr. sikkerhed skal præciseres.

  Flere og flere kommuner benytter administrative robotter til automatisering af processer. Rådet var enige om, at denne udvikling understreger behovet for en bedre systemintegration vha. rammearkitekturen, og bemærkede også, at markedet for de administrative robotter på nuværende tidspunkt er relativt umodent, og at kommunerne derfor kan have svært ved at få overblik og vurdere konsulentvirksomhedernes tilbud. Rådet bifaldt derfor KL’s nystartede netværk om emnet og anbefalede, at netværket identificerer de vigtigste punkter inden for proces, governance og sikkerhed, som kommunerne skal være opmærksomme på.

  Mødemateriale

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk