Gå til hovedindhold

20. møde: Data-drøftelser i Kommunernes It-Arkitekturråd

Mødet den 1. december 2016 i Kommunernes It-Arkitekturråd bød på en række forskellige emner og projekter, med standarder og data som et tilbagevendende fokus for rådets drøftelser.

01. dec. 2016
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Det 20. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd var første møde for rådets nyeste medlem: Bo Fristed. Bo er involveret i en lang række projekter, som fremmer samarbejde og digital udvikling gennem datadeling, bl.a. Smart City aktiviteter, OS2 og Open Data DK. Som stor fortaler for anvendelsen af åbne data og som formand for bestyrelsen i Open Data.dk er Bo involveret i Smart City-aktiviteter knyttet til de to nationale digitaliseringsstrategier.

  Rådet blev forelagt et forslag til en styrket governancestruktur for SAGERA-programmet, som indebærer delegering af et vist ansvar fra rådet til et nyt arkitekturfagligt board, som afrapporterer til Arkitekturrådet. Rådet godkendte den nye proces, der smidiggør det stigende behov for sammenhængende, arkitekturfaglig bistand ved store it-investeringer.

  Data og standarder var et gennemgående tema for Rådets drøftelser. Det fællesoffentlige arkitekturarbejde i regi af initiativ 8.1 skrider frem og skal sikre større sammenhæng på tværs af myndigheder. Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede særligt, hvilke standarder, der med fordel kan ligge til grund for en fælles arkitektur og muligheden for at indtænke EU-standarder.

  Erik Hove fra KLs center for vækst og beskæftigelse fortalte om nye initiativer på beskæftigelsesområdet. Det handler bl.a. om dagpenge og a-kassesystemer, hvor kernen for projekterne er et fælles datagrundlag, som både indeholder data og forretningsstyring. Arbejdet med it-arkitektur på området er forankret i Arkitekturgruppen under den Fællesoffentlige Dialoggruppe for beskæftigelses-it, som skal arbejde videre med organisatoriske såvel som begrebsmæssige udfordringer.

  Sammenhængende data, herunder bedre anvendelse af åbne data er et centralt, tilbagevendende tema. Rådet anbefalede, at det afklares, hvilke standarder, der findes for håndtering af åbne data, samt hvilke der skal overholdes, når der arbejdes med smarte teknologier og åbne datasæt. På den baggrund kan kommunerne få glæde af anbefalede standarder og principper for, hvordan man klogt arbejder med åbne data, og dermed vil flere aktører på markedet få mulighed for at udvikle løsninger på området inden for en fælles ramme.

  Mødemateriale

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk