Gå til hovedindhold

19. møde: Digitalisering gennem samarbejde og sammenhæng

Samarbejde og sammenhæng løb som en rød tråd igennem mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 6. september 2016.

06. sep. 2016
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Blandt andre var Digitaliseringsstyrelsen indbudt til mødet og understregede her, hvordan det brede samarbejde om arkitekturarbejdet i den fællesoffentlige og i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er nøglen til succes.

    Samarbejde og sammenhæng står eksempelvis i centrum for initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, der er et tværgående tiltag, som danner en fælles ramme for kommuner, regioner og stat. Det gælder om at finde den rette balance mellem at digitalisere ud fra fælles standarder uden at sinke projekter unødigt. I den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi pågår et tilsvarende arbejde i program ”Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen', hvor der lige nu sættes ind med kommunikation og netværksdannelse.

    Samarbejdsplatformen, som skal erstatte det nuværende SkoleIntra, har tilslutning fra samtlige 98 kommuner, og her står ikke mindst datasikkerhed og tryghed for brugerne i centrum. Det samme gælder for læringsplatformen, som cirka 80 kommuner har tilsluttet sig. Det handler om at skabe en sikker og lovmedholdelig brugeradgang, som samtidig er let at administrere, også for børn uden NemID. Samlet går de to platforme under betegnelsen ”Det fælles brugerportalsinitiativ” (”BPI”).