Gå til hovedindhold

16. møde: Fokus på indsatser i den nye strategiperiode

På It-Arkitekturrådets sidste møde i 2015 var der bl.a. sat fokus på fremtidige konkrete indsatser i forbindelse med den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Læs referatet og find materialer her.

01. dec. 2015
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Dagsordenen til 16. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd bød både på punkter, der følger op på findings og observationer i den netop afsluttede strategiperiode, og punkter der skuer frem imod den kommende strategiperiode.

    Arbejdet med at konkretisere og organisere udmøntningen af den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi er i fuld gang, og på 16. ordinære møde i It-Arkitekturrådet blev der derfor sat fokus på Rammearkitekturindsatserne i den kommende periode. Rådet drøftede bl.a. behovet for at justere organiseringen af kommunernes fælles arbejde med it-arkitekturstyring og rammearkitektur, samt behandlede konkrete resultatmål, aktiviteter og leverancer i den fremtidige indsats.

    Blandt de øvrige emner på dagsordenen var en drøftelse af grundfortællingen om de fælleskommunale støttesystemer, gevinstrealisering med rammearkitekturen og monopolbrud, status på Brugerportalsinitiativet for folkeskolen samt en opfølgning på de arkitekturanalyser KL har udarbejdet i forbindelse med projektet Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) i kommunernes netop afsluttede digitale handlingsplan. På en lukket dagordenen var ligeledes to punkter med drøftelser relateret til arbejdet med datadeling og sammenhængende service i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.