Gå til hovedindhold

13. møde: Sammenhængskraft styrkes gennem Rammearkitekturens fortsatte udbygning

Større sammenhængskraft og kommunikationsindsatser i forbindelse med Rammearkitekturen var blandt emnerne på It-Arkitekturrådets møde den 25. februar 2015. Læs mere om mødet og find materialerne her.

25. feb. 2015
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    I en tid, hvor kommunerne har stor fokus på den kommende Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, er det vigtigt også at kigge tilbage på de indsatser, der blev sat i søen i forbindelse med den nuværende Digitaliseringsstrategi. Rådet havde en længere drøftelse af koblingen mellem den nuværende og den kommende strategi. Punktet var undtagelsesvist behandlet som et lukket punkt. Det kan dog afsløres, at rådet peger på fortsat udbygning og udbredelse af rammearkitekturen som et nødvendigt middel til at skabe sammenhænge på tværs og høste gevinster lokalt.

    På mødet blev FORM, som er en af indsatserne i den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, drøftet. FORM er en fællesoffentlig forretningsreferencemodel drevet i regi af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med drøftelsen af FORM var at identificere dels kommunernes anvendelse af FORM og dels kommunernes interesse i fortsat at være med til at bevare og evt. udbygge FORM, når den nuværende bevilling udløber ved årets udgang. På mødet pegede It-Arkitekturrådet på, at der i FORM ligger en stor værdi som et bindeled til at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. I kommunerne anvendes KLE dog snarere end FORM til opmærkning mv., og rådet anbefalede derfor, at man i arbejdet fokuserer på at sikre større sammenhæng og bedre kobling mellem KLE og FORM.

    Rådet drøftede også en nyoprettet Wiki for Rammearkitekturen, som er målrettet it-arkitekter i kommuner og hos leverandører. Med introduktionen af Wiki’en følger muligheder for bedre og mere målrettet kommunikation om Rammearkitekturen via den fælles portal rammearkitektur.dk. Hvor Wiki’en vil indeholde konkrete produkter til arbejdet med it-arkitektur i kommunerne, er det vigtigt også at sikre den politiske forankring af Rammearkitekturen. Rådet opfordrede derfor til, at KL også har fokus på at styrke kommunikationen til det politiske led, eksempelvis i form af executive briefs, artikler om udfordringer og muligheder ved Rammearkitekturen og fokus på de gode kommunale eksempler.

    Et af de faste punkter på dagsordenen til møder i It-Arkitekturrådet er en drøftelse af status for Serviceplatformen, i regi af KOMBIT. Under drøftelse af Serviceplatformen kom rådet bl.a. ind på, at der i fx Aalborg kommune har været store besparelser at hente ved tilslutning til Serviceplatformen, og at det er et godt kommunalt eksempel at fremhæve, når KOMBIT kommunikerer om Serviceplatformen.