Gå til hovedindhold

11. møde: En udadvendt digital kommunal sektor

Et udadvendt fokus med endnu mere samarbejde med leverandørmarkedet var blandt inputtene, da Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede den kommunale digitaliseringsdagsorden. Læs mere om september-mødet i rådet og find alt materialet her.

10. sep. 2014
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Da It-Arkitekturrådet mødtes den 10. september 2014 var det bl.a. til en temadrøftelse af de vigtigste udfordringer på den kommunale digitaliseringsdagsorden. It-Arkitekturrådet lagde vægt på, at en kommende strategi får et udadvendt fokus, hvor værdierne af øget samarbejde imellem kommunerne såvel som mellem private virksomheder, staten og andre interessenter blev fremhævet. Et andet centralt tema var værdiskabelse med data, hvor kommunerne de kommende år skal opnå øget erfaring med, hvordan øgede teknologiske muligheder for databehandling kan styrke den kommunale sektor. Endelig er et tema om den lokale forankring af arkitekturstyring i kommunerne vigtigt at få adresseret. Det handler ikke om ressourcer men også om at sikre, at kommunerne har mulighed for at tilvejebringe og rekruttere de rigtige kompetencer.

  På mødet blev Brugerportalsinitiativet for skoleområdet ligeledes drøftet, med fokus på de arkitekturmæssige overvejelser, som ligger til grund for udformningen af løsningen og samarbejdet imellem kommunerne og staten. It-Arkitekturrådet var meget trygge ved løsningens udformning og arkitektur, men identificerede samtidigt, at det kan blive en udfordring, når alle 98 kommuner i starten af skoleåret 2016-2017 hver for sig skal have påbegyndt arbejdet med at udbrede de brugervenlige løsninger. Man bør her forsøge at undgå, at alle kommuner går i udbud enkeltvis og på samme tid, da man derved risikerer at lamme markedet.

  Bjarne Jørgensen fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) deltog på mødet med det formål at orientere om arbejdet med at indarbejde krav om snitflader. KL og KOMBIT har været involveret i at medvirke til, at kravene i SKI 02.19 harmonerer med de fælleskommunale støttesystemer. It-Arkitekturrådet ser indsatsen som en afgørende milepæl og sejr i forhold til at fremme anvendelsen af de fælleskommunale støttesystemer, og at følge rammearkitekturens tilgang.

  Louise Dalby og Mark Surrow præsenterede en arkitekturrapport fra projektet ‘Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området’ (DHUV). De fortalte bl.a. om projektets erfaringer med i praksis at sikre leverandørers forståelse og korrekte anvendelse af de fælleskommunale arkitekturprincipper og integrationsvilkår til støttesystemerne. It-Arkitekturrådet opfordrede til, at DHUV-projektets erfaringer med bl.a. brug af verifikationstest deles åbent, så kommuner og leverandører kan hente inspiration til arbejdet med den fælleskommunale rammearkitektur.

  KOMBIT-projektet for de fælleskommunale støttesystemer besvarede en række spørgsmål fra kommunale arkitekter, bl.a. om mulighederne for at anvende de fælles støttesystemer lokalt. Se spørgsmål og svar i bilag 15 nedenfor.

  Kirsten Skovrup deltog for første gang som nyt medlem af It-Arkitekturrådet. Kirsten er kontorchef i it-afsnittet i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune og har igennem de sidste ti år arbejdet med sundhedsteknologi, bl.a. i forbindelse med sit medlemskab i den fællesoffentlige styregruppe for velfærdsteknologi, en række nationale fora om standardisering på sundhedsområdet samt sit medlemskab af Aalborg Kommunes strategiske gruppe for it. Kirsten indtræder i It-Arkitekturrådet som det syvende kommunale medlem, efter en opdatering af kommissoriet for Kommunernes It-Arkitekturråd. Med Kirstens indtræden styrkes rådets kompetencer på det velfærdsteknologiske område. Læs mere om Kirsten her.

  På mødet blev Anna Schou Johansen fra Københavns Kommune valgt ind som nyt medlem af It-Arkitekturrådets forretningsudvalg. Anna er enhedschef for Digitalisering i Københavns Kommune.

  Mødemateriale

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk