Gå til hovedindhold

4. møde: Rammearkitekturen realiseres og breder sig

Realiseringen af centrale dele af rammearkitekturen er tæt på at blive sendt i EU-udbud. Samtidig breder rammearkitekturen sig til nye områder, bl.a. sundheds- samt børne- og kulturområdet. Det er blandt emnerne på dagsordenen, når Kommunernes It-Arkitekturråd mødes næste gang. Du kan finde alt mødemateriale her.

27. nov. 2012
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Det første spadestik til den fælleskommunale rammearkitektur blev taget med en arkitekturanalyse, der har dannet grund for udbudsplanen på monopolområderne. Det arbejde er nu så langt, at KOMBIT m.fl. arbejder på fuldt tryk på det detaljerede udbudsmateriale. It-Arkitekturrådet bliver på mødet præsenteret for en aktuel status på arbejdet og får mulighed for at give feed-back.

  Den fælleskommunale handleplan omfatter en række digitaliseringsinitiativer, og rammearkitekturen breder sig. På børne- og kulturområdet er der aktuelt stort fokus på folkeskolen og biblioteksområdet. Det indledende arkitekturarbejde på området har fokus på at påvirke igangværende initiativer, så de er afstemt med rammearkitekturarbejdet. De mulige videre perspektiver omfatter muligheden for at udvide rammearkitekturen til også at omfatte børne- og kulturområdet, i første omgang nok afgrænset til uddannelsesområdet.

  Arkitekturrapporten er et evalueringsværktøj for de enkelte projekter, hvor de vurderer deres brug af rammearkitekturen samt oplyser deres eventuelle bidrag. Samtidig er Arkitekturrapporten vigtig for It-Arkitekturrådets mulighed for at følge op på rammearkitekturens anvendelighed og resultater i praksis, behov for videreudvikling m.v.

  Arkitekten i projektet Fælles sprog III har udarbejdet en rapport, som tydeliggør, at projektet både har taget udgangspunkt i det hidtidige rammearkitekturarbejde og samtidig foreslår videreudvikling af rammearkitekturen. Fælles sprog III giver kommunerne en helt ny og meget struktureret måde at dokumentere en borgers tilstand på, og bidrager samtidigt til standardisering af nødvendige social- og sundhedsfaglige data. Projektets arkitekturanalyse peger bl.a. på muligheden for tre nye fælles services i rammearkitekturen:

  • En service, der udreder og vurderer borgerens tilstand.
  • En service, der dokumenterer og vurderer indsatsen.
  • En service, der sammenholder indsatsen med ændringer i borgerens tilstand.

  Realiseret vil disse services give en helt ny mulighed for systematisk opfølgning på effekterne af en given indsats, også på tværs af fagområder.