Gå til hovedindhold
Strategi
Digitalisering og teknologi
Netværk

Netværk for digitale politikker, strategi og forankring

I KL’s netværk for digitale politikker, strategier og forankring stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale løsninger. Dette med formålet om at udvikle og gentænke velfærden, herunder bl.a. gennem lokale strategier samt en udnyttelse af de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt.

Indhold

  Fokus i netværket er fælles drøftelser og sparring med kollegaer i andre kommuner, om bl.a. overvejelser om tilgangen til fælles strategiske indsatser og prioriteringer, for at udnytte de digitale muligheder og udfordringer. Herunder er fokus på information og drøftelse af konkrete tværgående digitaliseringstiltag, samt hvordan politikker og strategier kan forankres i organisationen og eksekveres.

  På netværksmøderne kommer der inspirationsoplæg og information om de vinklinger og tendenser, som fylder både i kommunerne og i vores omverden. Dette er fx etiske drøftelser om brugen af ny teknologi samt indsatser hos andre virksomheder og myndigheder. 

  Derudover vil KL informere om nye fælles tiltag og status på projekter i de fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejder.

  Eksempler på temaer drøftet i netværket i 2022 er den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, erfaring med digital strategi i organisationen, regeringens digitaliseringsstrategi, Gentænk velfærden, det digitale indhold i økonomiaftalerne, værktøj til digital modenhed, fælleskommunale aktiviteter i digitaliseringsprogrammet, digitale indsatser med dokumenteret effekt samt en workshop om omsætning af gode eksempler og innovation i hverdagen.

  Vi fortsætter med at dyrke de lokale cases, hvor kommuner arbejder med digitale strategier i kommunen. Programmer for netværksmøderne sættes i samarbejde med netværkets deltagere og der tages højde for ønsker til temaer. 

  Eksempler på mulige temaer er: 

  • Hvordan vi med hjælp af ny teknologi får et længerevarende strategisk sigte til bl.a. at løse centrale udfordringer såsom arbejdskraft, rekruttering og pleje. 
  • Anvendelsen af ny teknologi i hverdagen (den digitale kommune).
  • Organisering af digitaliseringsindsatser herunder samarbejde med det politiske niveau
  • Finansieringsmodeller for nye digitaliseringsindsatser 
  • Succes fra andre kommuner
  • Gevinstrealisering 

  Onsdag d. 8. februar 2023, kl. 9.30 - 15.00
  Fysisk møde på Brogården i Middelfart

  Onsdag d. 14. juni 2023, kl. 09.30 - 12.30
  Virtuelt via Teams

  Torsdag d. 5. september 2023, kl. 09.30 - 15.00
  Fysisk møde i KL-huset

  Onsdag d. 22. november 2023, kl. 9.30 - 12.30
  Virtuelt via Teams

  Netværket henvender sig til it-og digitaliseringschefer, tværgående digitaliseringskonsulenter samt konsulenter på kommunale fagområder som arbejder med digitalisering, data og teknologi

  KL står for udarbejdelse af program i dialog ud fra dialog med netværket, og KL udsender Outlook indkaldelser for hele året ved tilmelding. Ved tilmelding oprettes alle deltagere automatisk på Yammer.

  4.000 kr. pr. deltager eller 10.000 for et kommune medlemskab.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Frederik Bregenov-Beyer

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3909

  Email: sfb@kl.dk

  Chefkonsulent

  Anne Kathrine Fjord-Marschall

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3797

  Email: akf@kl.dk