Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Netværk

KL's Journaliseringsnetværk

Arbejder du med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer? KL’s journaliseringsnetværk giver dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Indhold

  Deltagelse i netværksmøderne vil dels give ny og praktisk viden om journalisering, ESDH og brug af KLE og dels give inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

  Netværket mødes fysisk og online. På møderne er der oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops, og derudover drøfter vi aktuelle emner og spørgsmål om journalisering, ESDH, arkivering og GDPR. Begge mødeformer tager afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer.

  På de virtuelle netværksmøder er man som medlem af netværket velkommen til at invitere relevante kolleger med, hvis temaet for mødet lægger op til det.

  Da KL lægger vægt på, at netværkets møder er et fortroligt rum, vil de virtuelle møder ikke blive optaget.

  Den virtuelle platform er Microsoft Teams. Medlemskab af netværket vil desuden give adgang til det dokumentbibliotek, som er opbygget siden netværkets start i 2019. Det rummer referater og oplæg fra møderne, arbejdsdokumenter og øvrige relevante dokumenter, og vil være tilgængeligt via OneDrive.

  Kommunalt ansatte, der har en central, koordinerende eller understøttende rolle i forhold til journalisering, sagsdannelse og dokumenthåndtering. Det kan eksempelvis være ESDH-superbrugere, ESDH-konsulenter eller digitaliseringskonsulenter.

  Læs mere eller tilmeld dig her
  Sidst opdateret: 5. januar 2024

  Kontakt

  Informationsarkitekt

  Joachim Eriksson

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3578

  E-mail: joe@kl.dk